Hjem

Lenker og ressurser

Søk i artikler, patenter og pasienterfaringer

Søk i artikler, patenter og pasienterfaringer

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem i sitt arbeid med å sette sammen en behandlingsprotokoll med en kurativ behandlingsintensjon.

For du vil ikke finne definitive beviser for at noe av det som omtales på kreftfri.no vil fungerer for majoriteten av kreftrammede i en tilfeldig utvalgt gruppe kreftpasienter.

Men du vil her få et forslag til fremgangsmåte, og tips og ideer til hvor og hvordan du kan lete etter informasjon for å ta gode veloverveide beslutninger basert på den dokumentasjonen som foreligger.

Forslag til fremgangsmåten følger:

 1. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning ved gitt diagnose.
 2. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning på en av de kjente driverne bak den enkelte diagnosens forløpet, eller spesifikke kjennetegn (mutasjoner, Warburg-effekten, etc,..).
 3. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning med en beslektet diagnose.
 4. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning på en av de kjente generelle driverne (The hallmarks of cancer) bak kreftutviklingen.

… du ønsker å finne effekt og hvor ofte effekten forventes å forekomme i et relevant utvalg. Og så ser vi etter regulariteter/mønster – vi ønsker å identifisere hvilke mønstre som er assosiert med høyest sjanse for ønsket resultat.

Funn i  celle- og dyrestudier kan benyttes, men kun innenfor en større kontekst der den undersøkte substansen tidligere har vist seg biologisk aktiv i menneskekroppen. For ved celle- og dyrestudier vil det være stor usikkerhet rundt det om man kan overføre resultatene til menneskekroppen. For menneskekroppen må kunne ta opp og levere substansen til kreftcellene, og vel fremme må substansen kunne penetrere cellemembranen til kreftcellene. Man må og stille seg spørsmålet om hvor giftig substansen vil være for de øvrige cellene i kroppens vev og organer i doseringer som kan hemme eller ødelegge kreftceller.

De ulike medisinene, kosttilskuddene og plantemedisinene sin virkning i menneskekroppen vil og varierer betydelig, og denne virkningen vil være bestemmende for i hvilken tilfeller og kombinasjoner de skal benyttes. Det er derfor viktig å forstå virkningsmekanismene til de ulike substansene når en skal sette sammen en multi-målrettet behandlingsprotokoll som skal fremme eller hemme utvalgte signal- og synteseveier.

For å lære mer om midlene som identifiseres kan man benytte seg av depmap.org, Drugbank, British National Formulary (krever VPN), www.drugs.com og NCI Drug Dictionary.

Man skal heller ikke ta det forgitt at all relevant erfaring er publisert i betydningsfulle medisinske journaler, og en må derfor og være åpen for å lære av praktikere med klinisk erfaring, og ta dypdykk i bøker og patentlitteraturen.

Du kan få hjelp i dette arbeidet hos blant andre Anticancer Fund, Global Cures og CancerCommons.

Søk i journaler, artikler og bøker

Søk etter vitenskapelige artikler

Søkemotoren Pubmed er den vi benytter for å få tilgang til den siste forskningen på et felt, men den består i stor utstrekning av politisk korrekte journaler, og unnlater å publisere journaler med andre utradisjonelle vinklinger og kontroversielle temaer – store “seriøse” medisinske journaler har en klar tendens til å ikke ha interesse for småskala kliniske studier og anekdotale rapporter av terapeutisk suksess, og de går dermed glipp av banebrytende behandlinger som ligger 20-30 år foran etablerte metoder.

Men selv om pubmed langt i fra gir den hele og fulle sannheten, er pubmed hovedsakelig søkemotoren vi benytter for å finne forskningsartikler om interessante behandlingsalternativer.

De fleste artiklene man kommer over vil være bak en betalingsmur, men mange kan leses ved å benytte sci-hub.tech

Søk etter kliniske studier

Her kan man finne studier som man kan være aktuell for deltakelse i, eller søke etter allerede gjennomførte studier for å finne interessante erfaringer. Du kan og identifisere trender som kan gi deg informasjon om hva som er de mest lovende og kommende medikamentene som vil bli lansert frem i tid.

Søk i patenter hos United States Patent and Trademark Office

Siden det er en klar tendens til at ikke all relevant forskning blir publisert, så er vi nødt til også å søke i patentlitteraturen etter interessante behandlingsalternativer.

Spontan helbredelse

Boken Spontaneous Remission An Annotated Bibliography, av Caryle Hirschberg og Brendan O’Regan, ligger tilgjengelig for nedlasting. Boken er den største databasen vi dag har over spontan helbredelse av kreft.

 • https://library.noetic.org/library/publication-bibliographies/spontaneous-remission

The Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)

The Repurposing Drugs in Oncology (ReDO) har laget en liste over interessante medikamenter (ikke kreftmedisiner) som man kan benytte som et utgangspunkt for egne undersøkelser. Databasen er basert på fagfellesvurderte studier, medisinske rapporter, observasjonsstudier og kliniske studier.

Søk i pasientgrupper etter pasienterfaringer

1. I de tilfeller et potensielt behandlingsalternativ ikke er kommersialisert eller mangler gode studier som kan gi oss nødvendig innsikt, vil innsikt i brukererfaringer være av avgjørende betydning for å finne behandlingsalternativenes potensiale og begrensninger.

Again we must reject collective thinking, as fictitious thinking. Any real metamorphosis occurs through individuals – in the individual, in many individuals independent of or mutally inspiring one another

– Karl Jaspers

2. Menneskers hjerner er forskjellige med varierende evne til å vurdere og analysere egne tankeprosesser og følelser, som gir seg utslag i ulike tilbøyeligheter som gjør oss disponible for å ta gode og mindre gode valg – det er derfor lurt å finne andre som kan hjelpe en til å utfordre og ettergå sitt eget tenkende.

3. Mennesker innoverer ikke som enkeltpersoner – vi innoverer som gruppe, og evolusjonært sett vil den gruppen som er i stand til å skape flest interkoblinger til andre grupper, være den gruppen som har det beste grunnlaget for å utvikle nye verktøy og metoder som kan gi fremgang.

Vi ser derfor at pasientgrupper på internett er uvurderlige arenaer for læring, og viktige arenaer for innovasjon innen kreftbehandling:

Søk i bøker

Er du heldig finnes det en eller flere som har skrevet en bok om sine erfaringer med de ulike behandlingsalternativene som er tilgjengelig for den diagnosen du har fått. Ved å søke i books.google.no, eller laste ned kindle versjonen av boken til kindle cloud reader kan du raskt bla eller søke deg gjennom bøker direkte på PC’en din.

Søk etter medikamentelle interaksjoner

Man vurdere alltid risiko opp mot nytteverdi når man inkluderer noe nytt i sin behandlingsprotokoll. I de tilfellene man velger å inkludere et nytt medikament, er det alltid en god ide å starte med en lav dosering og bygge den gradvis opp for å ha kontroll på mulige bivirkninger. For realitetene er at medikamenter interagerer med hverandre, noen vil kunne forsterke effekten til andre medikamenter, mens andre kan hemme andre medikamenter sin virkning.

Kongresser

Nettsider, journaler og publikasjoner

Nettsider, journaler og publikasjoner

A

B

C

D

– Mer spekulative nettsider

Hjelp for kreftavledede plager og komplikasjoner

Hjelp for kreftavledede plager og komplikasjoner

Bivirkninger som kvalme, depresjon, søvnløshet, forstoppelse, diare, anemi, utmattelse, smerter med mer er veldig viktig å behandle da de over tid kan være så tunge å bære at man rett og slett velger å gi opp. Smerter og ubehag fører også til stress som kan hemme immunforsvaret og på den måten sette en stopper for en ellers effektiv behandling.

Kreftfri.no har derfor satt opp en oversikt over mulige hjelpemidler for ulike plager og komplikasjoner:

Albumin (Lav)

 • Eggehviter
 • Whey protein (non-denatured)

Amyloidose

 • Bromelain
 • Curcumin
 • Tocotrienol
 • Vitamin D3

Appetitt (manglende)

 • Cyproheptadine
 • Medisinsk marijuana

Blodet og kreftavledede abnormaliteter

Jernmangel 

 • Ferric gluconate complex [1] (L)

Mangel på hvite blodlegemer

 • Haileverolje (2 gram tre ganger daglig i ca tre uker)
 • Hvetegress ved lavt antall lymfocytter
 • LDN ved lavt antall nøytrofile blodceller (L)
 • Neupogen ved lavt antall nøytrofile blodceller (L)
 • Realbuild fra Natural Source International
 • Melatonin

Mangel på røde blodlegemer

 • Algebaserte produkter som chlorella og spirulina [12] (N)
 • Beinmargsuppe (kun fra dyr som har vært foret på gress)

Mangel på blodplater

 • Goji juice
 • Haileverolje (2 gram tre ganger daglig i ca tre uker)
 • Miltefosine
 • Papayablad ekstrakt/te

Annet som kan hjelpe ved mangler eller sykdomstillstander i blodet

 • Alfalfa
 • Lever (økologisk)
 • Rødbeter
 • Spinat
 • B-12 (N)
 • Lactoferrin
 • MSM (I)

Blodforgiftning

 • Curcumin
 • MMS
 • Vitamin C

Candida

 • Berberine
 • Biotin
 • Candex
 • Caprylic acid
 • Eplecidereddik
  • <1 teskje blandet i litt vann på tom mage 1-2 ganger daglig.
 • Lufenuron
 • Olivenbladekstrakt
 • Nicotinamide
 • Pau d`arco
 • Probiotika intensiv kur
 • Tanalbit
 • Viracin
 • Vita Biosa
 • En lavglykemisk diett

Diabetes

 • Krom
 • Benfotiamine
 • Metformin

Fordøyelsesproblemer

 • Beinmargsuppe + grønnsakspure
 • Betaine Hydrochloride
 • Fennikel (N)
 • Fermentert Papayajuice (N)
 • Fordøyelsesenzymer ved hvert måltid
 • Ingefær iste (N)
 • Klyster med probiotika, kaffe, etc..
 • Loppefrø (N)
 • Probiotika (N)
 • Sennepsfrø
 • Surkål (fermentert)
 • Vita biosa (N)

Forstoppelse

 • Svisker
 • Magnesium
 • Nonne-te
 • Varmtvannsklyster
 • Vitamin c (2-5 gram i timen)
 • Umeboshi plomme
 • Ulike urter: Cayennepepper, ingefær, hvitløk

Kvalme

 • Ingefær [1] (N)
 • CBD-olje
 • Cannabis/Marijuana
 • Slippery elm/rødalm [1] (N)
 • Zofran (L)

Leddgikt

 • Borax [1]
 • Curcumin/gurkemeie
 • Omega 3

Leverproblemer

 • Alpha Lipoic Acid  (I)
 • Artisjokk ekstrakt
 • Kutki
 • Limonin
 • Lion’s mane
 • Mariatistel (silymarin) (N)
 • Punarnava
 • SAMe (I)
 • Tocotrienol
 • TUDCA

Lymfødem

– Hevelse (væskeansamling)

 • Brenneslerot-/tea  (N)
 • DMSO (2-4 ss blandet i biola, e.l.)
 • Punarnava
 • Ricinusolje kompress

Metastaser til ben og skjelett

Bifosfonater (Zometa og Xgeva) er som adjuvant behandling ikke godkjent for bruk på generelt grunnlag i Norge, men en god kliniker vil benytte bifosfonater preventivt ved alle tilfeller av kreft der en har erfart stor sannsynlighet for spredning til skjelettet (multiple myeloma, bryst-, lunge, og prostatakreft). En benytter da ukentlige lavdose injeksjoner og ikke konvensjonell praksis med månedlige høydose injeksjonene. Det tar typisk opp til seks uker før en oppnår smertereduserende effekt med denne typen behandling. Inntil smertelindrende virkning kan man benytte Ibuprofen eller andre smertelindrende medisiner/tilskudd.

 • Boron/Borax
 • Cannabisolje
 • Ibuprofen
 • Magnesium
 • MSM
 • Pamidronate (L)
 • Purreløk, hvitløk, persille, kål
 • Vitamin-D
 • Vitamin K2
 • Resveratrol
 • Selen
 • Simvastatin
 • Xgeva

Mukositt

 • Indirubin/Indigowood root
 • Glutamin blandet med vann (Skyll munnen med blandingen og svelg seks ganger daglig)

Nevropati

 • ALA
 • Coptidis Rhizome
 • L-Carnitine
 • Tiamin

Parasitter

 • Papayafrø
 • Tanalbit

PPE (palmar-plantar erytrodysestesi/hånd-fot-syndrom)

PPE er en tilstand som kjennetegnes av symptomer som smerter/ømhet, hevelse, nummenhet, kribling, rødhet og små hvite blemmer først og fremst i håndflatene og på fotsålene. Dette utslettet kan oppstå som en bivirkning av kjemoterapibehandling ved at små mengder av medisinen lekker ut av blodårene og dermed irriterer og skader vevet.

 • Vitamin B6

Smerter

 • Cannabisolje/CBD
 • Celebrex blandet i DMSO
 • Curcumin
 • DLPA kan i enkelttilfeller erstatte morfin (Daglig dosering er 3 gram til smerten er borte, for så å gå over til en daglig dosering på 500mg).DLPA benyttes som oftest i sammen med høye doseringer av c-vitamin og vitamin k3. DLPA (aminosyren penylalanine) bør ikke benyttes ved melanoma.
 • Essiac Tea/Flor essence
 • Germanium 132
 • Ibuprofen
 • Kaffeklyster [1]
 • Laetrile
 • Menadione(vitamin K3) (kan ikke brukes hvis man har alvorlige sykdomstilstander i blodet, eller de bloddannende organene)
 • MSM/MSM gel
 • Proglumide (kan hindre og reversere toleranse mot opioder)
 • Rife [3]
 • Slippery elm/rødalm [1] (N)
 • Sulindak (L)
 • Tramadol

Smerter i skjelettet er ofte assosiert med inflammasjoner, og inflammasjonsdempende medikamenter/kosttilskudd vil da være et godt alternativ.

Stoffskifteproblemer

I de tilfeller der man har slitt med kroniske stoffskifteproblemer før en kreftdiagnose kan det gjøre underverker å rette på dette. Ved å lese bøkene “Solved: The Riddle of Illness” og “Stop the Thyroid Madness II” vil man finne all den informasjonen man trenger for å rette på stoffskifteproblemene sine.

Stress

 • Kava
 • Propranolol

Søvnproblemer

 • Melatonin (15-40 mg daglig) (N), (R)
 • Vitamin B6
 • Esteriske oljer (røkelsetre, lavendel)
 • Kamille tea (N)
 • Lavendel (N)
 • Valeriana (N)
 • Varmt bad med rikelig med magnesiumklorid (N)

Tarmvegghelse (leaky gut)

 • Aloe vera  (N)
 • Deglycyrrhizinated licorice  (N)
 • Gelatin (N)
 • Glutamine (N)
 • Goldenseal (I)
 • Legestokkrose  (N)
 • MSM
 • Omega 3 (N)
 • Slippery elm gruel/rødalm

Transdermal applikasjon

 • DMSO
 • PLO-Gel

Vektreduksjon (kakeksia/cachexia)

Virus- og bakterielle infeksjoner

Epstein bar virus er veldig vanlig blant kreftrammede, men spesielt blant de som er rammet av aggressiv brystkreft, lymfomer, og kreft i nese og bihuler. En intensiv behandling med følgende bestanddeler vil betydelig redusere eller kurere en virus- eller bakteriell infeksjon.

 • Astragalus (I)
 • Beta glukan
 • Cimetidine (L)
 • Grapefruktkjerneekstrakt
 • Hvitløkekstrakt (N)
 • Ivermectin
 • Olivenbladekstrakt (N)
 • Oreganoolje
 • Lakrisrot te (N)
 • MMS
 • Pau d`arco
 • Svarthyll  (N)
 • Rød solhatt (N) (Allergiske reaksjoner forekommer hvis man er allergisk i mot planter i kurvplantefamilien)
 • Vitamin C (2 gram < pr døgn)
 • Vitamin D

Vitalitet

Et adaptogen er en substans som er generelt styrkende og balanserende for immunforsvaret, nervesystemet og hjerte- og karsystemet. Hos kreftpasienter ser en ofte bedre appetitt og vitalitet hos personer som benytter adaptogener.

 • Ashwagandha
 • Chaga
 • Cordyceps
 • Ginseng
 • Rosenrot

Urinsyre

 • Kirsebærjuice (ved høye nivåer av urinsyre)

Urinveisinfeksjon

 • D-Mannose (ved e.coli-infeksjon)
 • Grapefruktkjerneekstrakt

Åreforkalkning

 • Bromelain (N)
 • Cayennepepper (N)
 • Curcumin  (N)
 • Granateple (N)

(E) Eksperimentell behandling, (G) Kan føre til forgiftning ved for høye doseringer, (L) Administreres av medisinsk sakkyndige, (N) Kan kjøpes i Norge, (R) Kjøpes med resept på apotek, (I) Legemiddel som må bestilles fra et eøs-land


Kilder