Hjem

Behandling av ulike krefttyper

4. Behandling av ulike krefttyper

– Kreft er en kompleks sykdom og det er også individene som rammes, en standardisert behandlingsprotokoll vil derfor sjelden være en ideell løsning.

Under dette menypunktet finner du ulike kosttilskudd og medisiner som fremstår som lovende behandlingsalternativer for ulike former for kreft.

Mange av kosttilskuddene og medisinene har alene vist seg som effektive i behandling av kreft, men det anbefales alltid å benytte en multi-målrettet behandlingsprotokoll der en supplerer med andre kosttilskudd og medisiner som har synergiske og additive effekter.

Vi begrenser oss som oftest til 2-3 ulike virkningsmekanismer som vi ønsker å påvirke i vår søken etter å ødelegge og hemme kreftcellene, for ved bruk av for mange kosttilskudd og medisiner vil de typisk utligne hverandres effekter – du bør basere din kombinasjonsbehandling på grundige undersøkelser, for der du ved første øyekast tror du har synergi, vil du ved nærmere undersøkelser ofte se at det motsatte er tilfelle.

Det er og viktig å huske på at virkningen til medisiner, kosttilskudd, medisinplanter og urter er doseavhengige – for store doseringer kan være immunhemmende og for lave doseringer vil kunne være virkningsløse – en måte å prøve og unngå immunhemmende bivirkninger på er å ikke maksimere doseringen av et enkelt medikament – kombinasjoner av medikamenter med lignende, eller synergistiske, men ikke identiske virkningsmekanismer er derfor ofte å foretrekke.

En må og ta høyde for at kreftcellene trives best når samme utfordring blir presentert på samme måte gang etter gang, så vær kompleks i din tilnærming!