Eggstokkreft

Eggstokkreft er en uspesifikk betegnelse for en rekke krefttyper som oppstår i eggstokkene. Eggstokkreft omfatter en rekke forskjellige tumorer med en rekke forskjellige karakteristikka og biologisk oppførsel. Sykdommen må derfor sees på som heterogen sykdom med en rekke ulike biologiske subgrupper. Noen er hurtigvoksende og svært aggressive, mens andre er ekstremt saktevoksende

Eggstokkene er sammensatt av tre forskjellige celletyper: epitelceller, kjønnsceller og stromale celler. Hver av disse celletyper kan gi opphav til forskjellige typer tumorer. Ni av ti eggstokk-tumorer stammer i fra epitelceller. Symptomer på eggstokkreft er ofte diffuse og sykdommen kan ligge latent og forbli skjult i lang tid før en greier å få stilt en presis diagnose. Den oppdages derfor som oftest ikke før den er langtkommet.

 

Kreftens utvikling

Eggstokkreft sprer seg sjeldent gjennom blodet og lymfesystemet til fjerntliggende organer som lunger og hjerne. Kreftcellene sprer seg derimot vanligvis til magen og bekkenet, der de pleier å belegge andre organer. Metastasene vil tidlig i sykdomsforløpet sjelden være invasive og ødeleggende for andre organer.

 

Konvensjonell behandling

De fleste typer eggstokkreft responderer veldig bra på kirurgi og kjemoterapistrategier (platinum- eller taksanholdige), men mellom 60-80% vil oppleve å få tilbakefall etter 6 måneder til 2 år etter den innledende behandlingen starter, og generelt ser en at kun 15% da vil respondere på videre kjemoterapistrategier. Dette er grunnet utvikling av resistente kreftceller etter innledende behandling – klarcellet eggstokkreft er spesielt resistent mot kjemoterapistrategier.

Kjemoterapistrategier evner ofte å krympe tumoren, men de lar en kjerne av celler med stor evne til reparasjon og fornyelse av vev være igjen. Dette er stamceller som har evnen til å fremme et pro-inflammatorisk mikromiljø som legger til rette for videre vekst og progresjon.

 

Alternative valgmuligheter

Diabetesmedisinen metformin har vist seg som et lovende hjelpemiddel mot stamceller og hemmer blant annet også glukoneogenesen, som er gunstig om en benytter en kalorirestriktiv- eller ketogen diett. Annet som kan hemme stamceller er resveratrol, berberin, sulforaphane og salinomycin.

Curcumin og andre anti-inflammatoriske tiltak vil videre være gode alternativer å inkludere for å hemme vekst og spredning, og de kan med fordel benyttes sammen med tiltak for å fremme en immunrespons.

Det forskes på gener for å innhente mer informasjon som forhåpentligvis kan hjelpe oss til bedre å kunne målrette og behandle denne sykdommen, men inntil nye effektive konvensjonelle strategier er etablert, så er vi nødt til å benytte oss av eksperimentelle alternativer for å søke å kontrollere og reversere sykdommen.

Virkemidler som er listet opp under har vist seg spesielt virksomme ved eggstokkreft, og kan med fordel innlemmes i en protokoll som omfatter livsstilsendringer, immunterapier og strategier under multi-målrettet tilnærming.

 

Valg av kreftdiett

Aggressive krefttyper som eggstokkreft har et stor behov for energi for å utvikle og spre seg, og kreftdietten en bør benytte ved eggstokkreft er derfor en (kalori)restriktiv diett.

 

Primære valgmuligheter

 • 2DG
 • AIET Immunterapi
 • Artemisinin [2]
 • Atorvastatin
 • Ban Zhi Lian (Scutellaria Barbata)
 • Cellesyklushemmere: albendazole, mebendazole, fenbendazole.
 • Cimetidine
 • Crysin
 • Coleys toxins [1]
 • Cyclophosphamide + metotrexate (lave doseringer)
 • DIM [1]
 • Hoxsey formula [2
 • Itraconazole
 • Jod [1]/Vitamins B2 and B3 [1]
 • Melatonin
 • Metformin
 • Mifepristone
 • Newcastle Virus [12,3]
 • Parp hemmere (olaparib) + PI3K hemmere (alpelisib)
 • Pitavastain + en diett med lavt innhold av geranylgeraniol
  • Dipyridamole
  • Zolodronic acid
  • Prednisolone
 • Pyrvinium
 • Resveratrol
 • Tetrathiomolybdate
 • Ukrain [12]

 

Anbefalt lesning

 


 

Kilder