Hjem

Multi-målrettet kreftbehandling

Det å finne èn målrettet behandling som kan ødelegge alle kreftcellene i en populasjon av kreftceller har vist seg særs vanskelig på grunn av kreftcellenes heterogene genetikk.

Det betyr at du kan ta en celleprøve i fra en tumor og suksessfullt greie å målrette en mutasjon, men allikevel oppleve at behandlingen bare dreper et begrenset antall kreftceller i populasjonen av kreftceller – vi ønsker derfor å benytte oss av multi-målrettede behandlingsstrategier der en rekke substanser sammen kan målrette alle kreftcellene ved hjelp av synergiske og additive effekter.

For å greie å målrette alle kreftcellene ved en kreftsykdom ønsker vi derfor i vår strategi å:

 1. identifisere og benytte urter, kosttilskudd og medisiner som har vist seg spesielt gunstig ved gitt diagnose – krever en grundig og detaljert patologirapport.
 2. benytte en til to målrettede behandlingsstrategier – fortrinnsvis behandlingsstrategier som har lite bivirkninger og som erfaringsmessig har gitt gode resultater ved kreft og gitt diagnose.
 3. hemme den kroniske betennelsestilstanden som er en kjent driver bak kreftutviklingen.
 4. identifisere og målrette unikheten til den enkelte kreftsykdommen ved hjelp av en målrettet kreftdiett.

… og inkludere en overordnet systemisk tilnærming med livsstilsendringer og sekvensiell bruk av ulike immunterapier. Vi ser da at det kan være mulig å reversere og kontrollere kreftutviklingen, og det uten større bivirkninger.

For å finne frem til de behandlingsalternativene som passer best å benytte i en multi-målrettet behandlingsprotokoll for hver enkelt diagnose søker vi i artikler, patenter og pasienterfaringer.

Eksempler på målrettede behandlingstrategier

I de tilfellene der det er tydelig at man går inn i sluttfasen (avmagret, fysisk svekket og sengeliggende) av en kreftsykdom kan en se i retning av Antonio Bru sin neupogen protokoll, methylglyoxal, IVC med menadione, cannabisolje, jernterapi i form av ferrlecit eller finne en klinikk som kan vise til effektiv bruk av 3-Bromopyruvate.

Et eksempel på en gjør-det-selv behandlingsprotokoll

Her får du et eksempel på et utgangspunkt for en gjør-det-selv behandlingsprotokoll – som mange typisk vil begynne på før de får satt sammen sin egen skreddersydde behandlingsprotokoll.

Sammen med en til to målrettede strategier vil forslagene som benevnes danne en form for kombinasjonsbehandling som siden har valgt å kalle for en multi-målrettet behandlingsstrategi.

Multi-målrettet kreftbehandling

Dette er en samling av tilskudd som vil virke bredspektret mot immunhemmende parasitter, bakterier, virus, mykoplasma og sopp, samtidig som den er inflammasjonsdempende og direkte tar sikte på å stoppe kreftcellene i fase G1 og G2 i celledelingssyklusen, samt differensiere og ødelegge kreftcellene.

Cellesyklus-hemmere og eventuelt angiogenese-hemmere vil ved mange diagnoser kunne komplementere og fullende dette forslaget til en multi-målrettet behandlingsprotokoll.

Forsøk på å forgifte eller direkte ødelegge cellene ved hjelp av cellegifter  fremmer utvikling av behandlingsresistens hos kreftcellene, og bør ikke startes før man eventuelt har identifisert den mest effektive bruken av cellegifter for den diagnosen man har.

En forenklet tilnærming

De som ser på det som en umulighet å skulle gjøre omfattende egne undersøkelser, og som heller ikke har økonomi til å søke profesjonell hjelp, kan se i retning av:

Curcumin, hovedvirkestoffet i gurkemeie, er først og fremst sterkt inflammasjonsdempende (COX-2 hemmer), men curcumin besitter også en rekke andre krefthemmende og kreftødeleggende egenskaper (hemmer NF-kappa B, mTOR, Parp og PKC). Gurkemeie har tradisjonelt blitt benyttet innenfor tradisjonell indisk medisin mot en lang rekke inflammatoriske lidelser, og en stadig fremvoksende mengde nyere klinisk forskning støtter også opp om curcumin i behandling av kreft. I case-rapporter og annen innsamling av brukererfaringer ser man typisk ondartede hudforandringer som forsvinner, beinmargskreft som stabiliserers over flere år, etc, ect,.. og det kun ved hjelp av curcumin og synergister.

Pau d`arco, Tabebuia Impetiginosa, eller Taheebo som er navnet på treet som denne barken kommer ifra, har tradisjonelt blitt benyttet av urbefolkningen Sør-Amerika i behandling av kreft. Det mest aktive komponentet i barken er trolig naphtofurandioner, som har vist seg å kunne stoppe celledelingen (G-2 i cellesyklusen) hos kreftceller. Pau d`arco har vist seg effektivt ved de fleste typer kreft, og ser også ut til å skape synergier med de fleste andre tilskudd/medisiner. To uker har i enkelttilfeller(!) vist seg å kunne være nok for å reversere kreftutviklingen, da enten i form av klyster ved tykktarmskreft eller som avkok/te ved andre kreftformer.

Mulige supplerende kosttilskudd

 • Cannabisolje (alternativt CBD-olje)
 • Vitamin D
 • EGCG (Grønn tea ekstrakt) (N)
 • Melatonin
 • NBG 24:7
 • Aloe Arborescens (Fr. Zago`s formula) + acemannon
 • Høydose omega-3
 • Jevne høye doseringer med liposomal vitamin-c.

Mulige supplerende medikamenter

Les også: Enkle, billige og effektive behandlingsprotokoller som er tilgjengelige for alle og enhver


Kilder