Hjem

tNOX hemmere

NOX er et protein som er involvert i cellevekst. Normale celler utrykker NOX enzymet bare når de deler seg i respons fra veksthormonsignaler. Kreftceller uttrykker NOX aktivitet til enhver tid. Denne overaktiviteten er kjent som tNOX – for tumorbundet NOX.

tNOX tillater cellene å ekspandere, noe som er nødvendig for cellulær vekst og utvikling. Hemmes tNOX vil kreftcellene ikke kunne ekspandere etter celledelingen, og dø i løpet av dager. tNOX sitter eksponert på cellemembranen, og kan hemmes ved hjelp av capsaicin og grønn te ekstrakt.

Hemming av tNOX aktivitet ved hjelp av capsaicin viser seg å korrelere med en reduksjon i veksten av kreftceller, og  legemidler som hemmer tNOX aktiviteten viser seg også å blokkere cellevekst i cellekulturer. Dette viser oss at det er en nær sammenheng mellom tNOX aktivitet og cellevekst, og muliggjør en målrettet bivirkningsfri metode for å ødelegge kreftceller.

Sammen med DIM (Diindolylmethane) og grønnsaker fra kålslekten (spesielt brokkoli og brokkolispirer) vil dette kunne danne en effektiv strategi.