En guide til gjør-det-selv kreftbehandling

Nettsiden Kreftfri.no er et ideelt initiativ som har til formål å gjøre kreftpasienter kjent med kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom. 

Lesere av siden vil få kunnskap om midler og metoder som har vist seg effektive i behandling av kreft, og innsikt i hvordan man kan gå frem for å sette sammen ulike behandlingsalternativer til en effektiv behandlingsprotokoll.

Kunnskap om kreft

Kreftbehandlingene som omtales på siden er definert som alternativ kreftbehandling, da de gir kreftsyke mulighet til langtidsoverlevelse ved uhelbredelig kreftsykdom.

Typiske behandlingsalternativer som blir omtalt er alternativer til cellegift og nye kreftbehandlinger som av ulike årsaker ikke er tilgjengelige for kreftpasienter i Norge.

Kreftutviklingen kan reverseres

Kreftforskningen og kliniske erfaringer viser oss at kreftutviklingen, selv i langtkommende tilfeller, ofte kan reverseres og kontrolleres ved hjelp av eksperimentelle behandlingsalternativer og innovative behandlingsprotokoller.

Utprøvende kreftbehandling

Men norske kreftleger benytter seg ikke av eksperimentelle behandlingsalternativer eller innovative behandlingsprotokoller, og kreftpasienter må av den grunn ta ansvar for egen helse om de ønsker å forfølge alle behandlingsalternativer som virker lovende for seg og sin diagnose.

For det er ikke mangel på midler og metoder som kan benyttes, men mangel på kunnskap og vilje til å benytte dem.

Identifiser behandlingsmulighetene dine

Alternative behandlingsmuligheter

For å finne frem til mulige behandlingsalternativer som kan reversere og kontrollere kreftutviklingen må man identifisere og lære av medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling.

Det er nettopp disse miljøene og deres erfaringer kreftfri.no viser vei til, og som siden gir leseren en dypere innsikt i – en innsikt som gir leseren frihet til å ta ansvar for egen helse.

Vær nysgjerrig, still spørsmål og bli en aktiv deltaker i behandling av egen kreftsykdom!