En guide til gjør-det-selv kreftbehandling

Kreftfri.no er et åpent og ideelt prosjekt som har til formål å presentere kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom. 

Som leser av siden vil du få kunnskap om midler og metoder som har vist seg effektive i behandling av kreft, og innsikt i hvordan du kan gå frem for å sette sammen ulike Kreftceller blir her angrepet av lymfocytterbehandlingsalternativer til en behandlingsprotokoll som kan benyttes med en kurativ intensjon.

 

Kreftbehandling med en kurativ intensjon

Det vil sjelden være noen grunn til å tro at man har uhelbredelig kreft, for man ser at kreftutviklingen i mange tilfeller kan reverseres og kontrolleres ved hjelp av lovende behandlingsalternativer og innovative behandlingsprotokoller, så om det ikke er en kurativ intensjon bak kreftbehandlingen du i dag benytter, så bør du vurdere mulighetene for å bytte til en alternativ behandlingsprotokoll.

Men uheldigvis er norske kreftleger sjelden villige til å bytte til en alternativ behandlingsprotokoll i de tilfeller standard behandling ikke kan benyttes med en kurativ intensjon, og vi må derfor ta ansvar for egen helse om vi er blitt diagnostisert som “uhelbredelig” kreftsyke.

 

Ta ansvar for egen helse

For å finne frem til mulige behandlingsalternativer som kan reversere og kontrollere kreftutviklingen din må du identifisere og lære av medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling – og det er nettopp disse miljøene og deres erfaringer kreftfri.no tar for seg, og som siden gir deg dypere innsikt i – en innsikt som vil gi deg frihet til å ta ansvar for egen helse.

 

– Vurder dine valgmuligheter –