En guide til gjør-det-selv kreftbehandling

– En alternativ tilnærming til kreftbehandling – en tilnærming som har overlevelse som mål for alle handlinger

Kreftfri.no er et åpent og ideelt prosjekt som har til formål å presentere kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom. 

Følgere av prosjektet vil få kunnskap om midler og metoder som har vist seg effektive i behandling av kreft, og innsikt i hvordan man kan gå frem for å sette sammen ulike behandlingsalternativer til en behandlingsprotokoll som kan benyttes med en kurativ intensjon.

 

Kreftbehandling med en kurativ intensjon

Molekyl

Kreftforskningen og kliniske erfaringer viser oss at kreftutviklingen selv i langtkommende tilfeller kan reverseres og kontrolleres ved hjelp av eksperimentelle behandlingsalternativer og innovative behandlingsprotokoller, så om det ikke er en kurativ intensjon bak kreftbehandlingen du i dag benytter, ja, så bør du vurdere mulighetene for å bytte til en behandlingsprotokoll med en kurativ intensjon.

Men norske kreftleger benytter seg dessverre ikke av eksperimentelle behandlingsalternativer eller innovative behandlingsprotokoller, og kreftpasienter må derfor ta ansvar for egen helse om de ønsker å forfølge alle behandlingsalternativer som virker lovende for seg og sin diagnose.

 

Ta ansvar for egen helse

For å finne frem til mulige behandlingsalternativer som kan reversere og kontrollere kreftutviklingen din må du identifisere og lære av medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling – og det er nettopp disse miljøene og deres erfaringer Prosjekt kreftfri.no tar for seg, og som kreftfri.no gir deg dypere innsikt i – en innsikt som vil gi deg frihet til å ta ansvar for egen helse.

 

– Vurder dine valgmuligheter –