En startside for deg som er diagnostisert som”uhelbredelig” kreftsyk

Kreftfri.no er et ideelt prosjekt som har til formål å gjøre kjent kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom. 

Som leser av siden vil du få kunnskap om midler og metoder som har vist seg effektive i behandling av kreft, og innsikt i hvordan du kan gå frem for å sette sammen ulike behandlingsalternativer til en effektiv behandlingsprotokoll.

Kreftutviklingen kan reverseres og kontrolleres

Kreftforskningen og kliniske erfaringer viser oss at selv “uhelbredelig” kreft kan reverseres og kontrolleres ved hjelp av persontilpasset kreftbehandling, eksperimentelle behandlingsalternativer og innovative behandlingsprotokoller.

Utprøvende kreftbehandling

Men norske kreftleger benytter seg ikke av utprøvende behandling utenfor kontrollerte studier, og kreftpasienter må av den grunn ta ansvar for egen helse om de ønsker å forfølge alle behandlingsalternativer som virker lovende for seg og sin diagnose.

For det er ikke mangel på midler og metoder som kan benyttes, men mangel på kunnskap og vilje til å benytte dem.

Identifiser behandlingsmulighetene dine

Alternative behandlingsmuligheter

For å finne frem til mulige behandlingsalternativer som kan reversere og kontrollere kreftutviklingen må du identifisere og lære av medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling.

Det er nettopp disse miljøene og deres erfaringer kreftfri.no viser vei til, og som siden gir deg en dypere innsikt i – en innsikt som gir deg frihet til å ta ansvar for egen helse.

Vær nysgjerrig, still spørsmål og bli en aktiv deltaker i behandling av egen kreftsykdom!