En guide til gjør-det-selv kreftbehandling

Prosjekt kreftfri.no er et åpent og ideelt prosjekt som har til formål å gjøre kreftpasienter kjent med kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom. 

Følgere av prosjektet vil få kunnskap om midler og metoder som har vist seg effektive i behandling av kreft, og innsikt i hvordan man kan gå frem for å sette sammen ulike behandlingsalternativer til en behandlingsprotokoll som kan benyttes med en kurativ behandlingsintensjon.

 

Eksperimentell behandling kan reversere kreftutviklingen

Kreftforskningen og kliniske erfaringer viser oss at kreftutviklingen, selv i langtkommende tilfeller, kan reverseres og kontrolleres ved hjelp av eksperimentelle behandlingsalternativer og innovative behandlingsprotokoller.

Men norske kreftleger benytter seg i liten grad av eksperimentelle behandlingsalternativer eller innovative behandlingsprotokoller, og kreftpasienter må derfor ta ansvar for egen helse om de ønsker å forfølge alle behandlingsalternativer som virker lovende for seg og sin diagnose.

 

Mulighetene er mange om man tar ansvar for egen helse

For å finne frem til mulige behandlingsalternativer som kan reversere og kontrollere kreftutviklingen må man identifisere og lære av medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling – og det er nettopp disse miljøene og deres erfaringer kreftfri.no tar for seg, og som siden gir leseren en dypere innsikt i – en innsikt som gir leseren frihet til å ta ansvar for egen helse.