Hjem

Psykisk stress og mestring ved en kreftdiagnose

– Sinnstilstander som sinne og fortvilelse kan føre til kronisk utskillelse av noradrenalin og kortisol

Kroppens respons på kjemikalske, fysiske, psykiske og ernæringsmessige stressorer er å skille ut stresshormoner. Disse har den hensikt å gjøre disponibel en umiddelbar kilde til energi i tilfeller av ekstraordinære fysiologiske og psykologiske påkjenninger. Når så kravet til ekstra energi er forbi, reguleres de tilbake til normalnivåer. Men når stressorene forblir kroniske, vil også stressresponsen forbli kronisk.

De kronisk forhøyede nivåene av stresshormonene produserer et miljø som er immunundertrykkende, og som i stor grad promoterer videre vekst og metastaser – forhøyede nivåer av noradrenalin og kortisol skilles ut under en varige stresstilstand og stimulerer inflammatoriske faktorer som har vist seg å fremprovosere raskere tilbakefall, svekke NK-celle funksjonen og promotere vekst og spredning av kreftceller, og slik gi en betydelig dårligere prognose.

Selve diagnosen kan og påføre mennesker trauma, som kan fremprovosere en hurtig progresjon av sykdomsforløpet. En ser dette typisk hos mennesker som skifter personlighet etter diagnosen (dypere depresjon og følelse av hjelpesløshet), da traumaet har førte til fysiske forandringer i hjernen hos vedkommende. Belastningen med diagnosen kan da gjøre at man går inn i en tilstand der man glemmer å mosjonere, spise riktig og ta nødvendige medisiner. Først måneder senere kan personen “kommer til seg selv igjen”.

Usunne relasjoner er kanskje den enkeltstående faktoren som i størst grad medfører vedvarende kroniske stressnivåer, og kan slik utløse vekst hos “sovende” kreftceller, eller være en årsak til at behandlingen ikke fungerer, så dette bør man gjøre noe med. Nærhet og kjærlighet er veldig viktig, og det gjelder å dyrke de enkle gleder i hverdagen, og ellers alt annet som kan bidra til at en får energi, positivitet og en indre ro inn i livet sitt. Like viktig er det å gi slipp på sorg og/eller negative tanker. Om man bærer på mye emosjonell bagasje kan det være en ide å benytte seg av en profesjonell samtaleterapeut.

Hjelpemidler kan være: Psykolog, tankefeltterapi, bønn, EFT, yoga, meditasjon, pusteøvelser (se: mediyoga), e.l. Men det viktigste i denne sammenhengen vil allikevel være det å tilegne seg selv ny innsikt, der en går inn i en problemløsende tilstand preget av selvdisiplin, mot og vilje til selv å bli en aktiv deltaker i avgjørelser rundt egen helse.

Riktig bruk av psyken kan også benyttes til å forsterke en eventuell behandling. For uansett hvor bra en behandlingsform enn måtte være, så hjelper det lite hvis pasienten “vet” han/hun skal dø, for da er det som regel akkurat det som vil skje. Dette kalles nocebo effekten. Like så vil all behandling forbedres hvis pasienten har forventninger om fremgang. Dette er den mer kjente placebo effekten. Viten på dette området er ennå i sin spede begynnelse, men det gjelder å utnytte det faktum at eksterne erfaringer kan føre til interne biologisk forandring i menneskekroppen.

I de tilfeller der antidepressiva er aktuelt, bør man se i retning av Imipramine, da dette er en antidepressiva som har vist seg å besitte krefthemmende egenskaper, blant annet ved å være en makropinocytose-hemmer.

Stressrespons kan og kontrolleres av ulike metoder og kosttilskudd

 • Biofeedback
 • CBD-Olje
 • Esteriske oljer (røkelsetre og lavendel
 • Glutamine
 • Honokiol
 • Kamille tea (N)
 • Kava kava rot
 • Lavendel (N)
 • Propranolol (L)
 • Psilocybin
 • Valeriana (N)
 • Varme bad med epsonsalt eller magnesiumklorid

Søvn

Kroppens metabolske, fysiologiske og atferdsmessige funksjoner styres av faste mønster og svingninger som kalles for døgnrytmen. Det er store individuelle forskjeller når det kommer til behovet for søvn. De fleste vet selv når de har sovet for lite eller har forskjøvet døgnrytmen, og vet hvordan det kan påvirke humør, konsentrasjon og yteevne neste dag.

Etter noen dager vil mangel på søvn lede til immunsuppresjon, og en bør av den grunn etterstrebe gode søvnvaner.

Hjelpemidler  

 • Ashwagandha
 • CBD-olje
 • Melatonin
 • Phosphatidylserine

Anbefalte bøker

Neste artikkel: Immunterapi ved kreftsykdom


Kilder

 1. Stress hormones and immune function. Cell Immunol. 2008 Mar-Apr;252(1-2):16-26. Epub 2008 Feb 14. Over the past 20 years we have demonstrated both in animal models and in human studies that stress increases neuroendocrine hormones, particularly glucocorticoids and catecholamines but to some extent also prolactin, growth hormone and nerve growth factor.
 2. One year pre-post intervention follow-up of psychological, immune, endocrine and blood pressure outcomes of mindfulness-based stress reduction (MBSR) in breast and prostate cancer outpatients. Brain Behav Immun. 2007 Nov;21(8):1038-49. Epub 2007 May 22. Linear mixed modeling showed significant improvements in overall symptoms of stress which were maintained over the follow-up period. Cortisol levels decreased systematically over the course of the follow-up. Immune patterns over the year supported a continued reduction in Th1 (pro-inflammatory) cytokines. Systolic blood pressure (SBP) decreased from pre- to post-intervention and HR was positively associated with self-reported symptoms of stress.
 3. Depression, cortisol, and suppressed cell-mediated immunity in metastatic breast cancer. Brain Behav Immun. 2009 Nov;23(8):1148-55. Epub 2009 Jul 28. Analyses adjusting for relevant medical and treatment variables indicated that women reporting more depressive symptoms showed suppressed immunity as measured by lower average induration size. Women with higher mean diurnal cortisol concentrations also showed suppressed immunity as indicated by a decreased number of antigens to which positive reactions were measured. This study highlights the relationships among depression, stress, and immune function in the context of advanced breast cancer. 
 4. Stressful life events and risk of breast cancer in 10,808 women: a cohort study. Am J Epidemiol. 2003 Mar 1;157(5):415-23. Through record linkage with the Finnish Cancer Registry, 180 incident cases of breast cancer were identified in the cohort between 1982 and 1996. The multivariable adjusted hazard ratio for breast cancer per one-event increase in the total number of life events was 1.07 (95% confidence interval (CI): 1.00, 1.15). This risk estimate rose to 1.35 (95% CI: 1.09, 1.67) when only major life events were taken into account. Independently of total life events, divorce/separation (hazard ratio (HR) = 2.26, 95% CI: 1.25, 4.07), death of a husband (HR = 2.00, 95% CI: 1.03, 3.88), and death of a close relative or friend (HR = 1.36, 95% CI: 1.00, 1.86) were all associated with increased risk of breast cancer. The findings suggest a role for life events in breast cancer etiology through hormonal or other mechanisms. 
 5. Chronic stress accelerates pancreatic cancer growth and invasion: A critical role for beta-adrenergic signaling in the pancreatic microenvironment. Brain Behav Immun. 2014 Aug; 40: 40–47. These findings indicate that neural β-adrenergic signaling regulates pancreatic cancer progression and suggest β-blockade as a novel strategy to complement existing therapies for pancreatic cancer.
 6. Social support, psychological distress, and natural killer cell activity in ovarian cancer. J Clin Oncol. 2005 Oct 1;23(28):7105-13. Psychosocial factors, such as social support and distress, are associated with changes in the cellular immune response, not only in peripheral blood, but also at the tumor level. These relationships were more robust in TIL. These findings support the presence of stress influences in the tumor microenvironment.
 7. Depressed and anxious mood and T-cell cytokine expressing populations in ovarian cancer patients. Brain Behav Immun. 2008 Aug;22(6):890-900. Epub 2008 Feb 13. Although effects of polyclonal stimulation should be generalized with caution to the in vivo immune response, findings suggest that depressed and anxious mood are associated with greater impairment of adaptive immunity in peripheral blood and in the tumor microenvironment among ovarian cancer patients.
 8. High-anxious individuals show increased chronic stress burden, decreased protective immunity, and increased cancer progression in a mouse model of squamous cell carcinoma. PLoS One. 2012;7(4):e33069. Epub 2012 Apr 25. These results suggest that the deleterious effects of high trait anxiety could be: exacerbated by life-stressors, accentuated by the stress of cancer diagnosis/treatment, and mediate increased tumor progression and/or metastasis. Therefore, it may be beneficial to investigate the use of chemotherapy-compatible anxiolytic treatments immediately following cancer diagnosis, and during cancer treatment/survivorship.
 9. Lavender oil preparation Silexan is effective in generalized anxiety disorder–a randomized, double-blind comparison to placebo and paroxetine. Int J Neuropsychopharmacol. 2014 Jun;17(6):859-69. doi: 10.1017/S1461145714000017. Epub 2014 Jan 23. Silexan showed a pronounced antidepressant effect and improved general mental health and health-related quality of life.
 10. Propranolol Inhibits Molecular Risk Markers in HCT Recipients: A Phase 2 Randomized Controlled Biomarker Trial. Blood Adv, 4 (3), 467-476 2020 Feb 11
 11. Epinephrine promotes COX-2-dependent immune suppression in myeloid cells and cancer tissues.Brain  Behav Immun. 2017 May;62:78-86. The current demonstration of the interplay between inflammation and the induction of immunosuppressive factors by catecholamines suggest a contextual impact of stress, helping to explain variable results of epidemiologic studies of the link between sympathetic activity and cancer progression, and implicating COX-2 blockade as a potential means to mitigate stress-related immune suppression.
 12. Hallucinogenic drug found in ‘magic mushrooms’ eases depression, anxiety in people with life-threatening cancer, Johns Hopkins Medicine
 13. Circadian Rhythm Disruption in Cancer Biology Published online 2012 July 17. doi:  10.2119/molmed.2012.00077. This review discusses the potential relation between disruptions of normal circadian rhythms with genetic driving machinery of cancer. Elucidation of the role of clockwork disruption, such as exposure to light at night and sleep disruption, in cancer biology could be important in developing new targeted anticancer therapies, optimizing individualized chronotherapy and modifying lighting environment in workplaces or homes.
 14. Impaired Insulin Signaling in Human Adipocytes After Experimental Sleep Restriction. Ann Intern Med. Author manuscript; available in PMC 2015 May 18.
 15. Modulation of anti-tumor immunity by the brain’s reward system. Nature Communicationsvolume 9, Article number: 2723 (2018). Regulating immunity is a leading target for cancer therapy. Here, we show that the anti-tumor immune response can be modulated by the brain’s reward system, a key circuitry in emotional processes.
 16. Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inmates. Front. Psychiatry, 03 September 2018