Bidra

Bidra

Hvis du ønsker å ta del i Prosjekt Kreftfri sitt arbeid med å presentere behandlingsprotokoller og behandlingsalternativer som kan benyttes med en kurativ behandlingsintensjon, så er du hjertelig velkommen til dette.

Ja, jeg ønsker å bidra til Prosjekt Kreftfri:

  1. Du kan bidra med dine egne tanker, ideer, erfaringer med kreft.
  2. Du kan bidra med gjennomlesning, oppdatering og skriving av artikler.
  3. Du kan bidra med kritisk gjennomgang av innhold på siden.

Send inn ditt bidrag:

… en redaktør med redigeringsrettigheter vil gi deg svar innen kort tid.