Om siden

Prosjekt Kreftfri.no er et åpent og ideelt prosjekt som har til formål å gjøre kreftpasienter kjent med kreftforskning og kliniske erfaringer som kan benyttes for å reversere og kontrollere kreftsykdom.

Prosjekt Kreftfri.no gjør dette ved å presentere lovende behandlingsalternativer og behandlingstrategier som kan benyttes med en kurativ behandlingsintensjon på nettsiden kreftfri.no.

Kreftfri.no er en startside for kreftsyke som er diagnostisert som “uhelbredelig” kreftsyke av det offentlige helsevesenet, og som ikke kan kureres av medikamenter som har gått gjennom fase 3-studier, og som av den grunn ønsker å gjøre egne undersøkelser for å vurdere andre behandlingsmuligheter.

Startsiden er et dyp- og masselæringsprosjekt der lærdom løpende blir hentet inn i fra medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling.

Prosjekt Kreftfri.no tilbyr hverken produkter eller tjenester.

 

Filosofi

  1. Kreftfri.no er skrevet i fra et perspektiv der individets rett til å forsøke å redde eget liv holdes høyere enn alt annet.
  2. Kreftfri.no er skrevet i fra en pasient sitt perspektiv, og ut i fra et perspektiv der overlevelse er mål for alle handlinger.
  3. Kreftfri.no er skrevet i fra et perspektiv der individet har selvbestemmelse over eget liv, og selv bestemmer evidensnivået det ønsker å velge behandlingsalternativer i fra, og eventuelt hvor stor risiko det ønsker å utsette seg for for å forsøke å redde sitt eget liv.

 

Alle kan bidra

Kreftfri.no er et åpent og kontinuerlig prosjekt der alle kan bidra. Kreftfri.no inneholder av den grunn artikler i ulike stadier av ferdigstillelse, der artiklene som utvikles tenderer å bli mer omfattende og balanserte jo mer fullkomne de er.

 

Bakgrunn

Prosjekt ble startet for å hjelpe kreftpasienter til å hjelpe seg selv, for historien viser oss at sosiale systemer (helsebyråkratiet, pasientforeninger og det medisinske fakultetet) og kommersielle interesser ikke setter kreftpasienten sin overlevelse foran egne særinteresser, og at kreftpasienter derfor er avhengige av å få frihet til å redde sitt eget liv.

Kreftpasienter får i dag ikke informasjon om annet enn standard behandling hos den offentlige kreftlegen sin, byråkratiet eller kreftforeningen, og muligheten for å få bli med på utprøvende behandling i regi av det norske helsevesenet er og heller begrenset. Byråkratiet og kreftforeningen jobber sågar og aktivt for å få kreftsyke – som i liten grad kan hjelpes av standard behandling – til å benytte standard behandling, og i å hindre dem tilgang på lovende alternativer til standard behandling.

Det er derfor et stort behov for uavhengige aktører som jobber for at kreftleger skal få frihet til å benytte mindre prøvede alternativer i de tilfeller standard behandling ikke kan benyttes med en kurativ intensjon, og at kreftpasienter skal få frihet til å benytte selvbehandling i de tilfeller det offentlige ikke har noen formålstjenlige behandlinger å tilby.

 

Gjør-det-selv

For å kunne ta i bruk all midler og metoder som kan hjelpe en med å reversere og kontrollere sykdomsforløpet kreves det at man gjør egne undersøkelser. Men i sin egen søken vil kreftrammede oppleve at det meste av det de finner av lovende behandlingsformer er for dyrt for lommeboken, eller ikke er allment tilgjengelige. Prosjekt Kreftfri.no ser det derfor som spesielt viktig å fremme informasjon om billige og effektive behandlingsalternativer som kreftpasienter selv kan anskaffe og administrere.

 

Initiativtaker 

Per Kristian Dragseth