Hjem

Om siden

Kreftfri.no er en startside for kreftsyke som er diagnostisert som “uhelbredelig” kreftsyke av det offentlige helsevesenet, og som av den grunn ønsker å gjøre egne undersøkelser for å vurdere andre behandlingsmuligheter.

AI neural network

Startsiden er et dyp- og masselæringsprosjekt der lærdom løpende blir hentet inn i fra medisinske forskningsmiljøer, kreftleger og kreftpasienter som har hatt suksess med sin tilnærming til kreftbehandling.

På siden blir lærdommen satt i en større kontekst, strukturert og presentert som beste kjente metoder.

Målet er å reversere og kontrollere kreftutviklingen over så lang tid at vi kan kalle tilnærmingen for en kurativ tilnærming.

Et ideelt prosjekt

Prosjektet Kreftfri.no er et ideelt prosjekt som hverken tilbyr produkter eller tjenester, eller har inntekter i fra sitt virke. Prosjektet promoterer ikke annet enn at kreftpasienter bør gjøre egne undersøkelser, være nysgjerrige og stille spørsmål.

Filosofiske prinsipper

Kreftfri.no driver med innovasjon i fra utsiden av systemet, en innovasjon som er drevet av medisinske fremskritt og som setter pasienten i førersete. 

  1. Kreftfri.no er skrevet i fra et perspektiv der individets rett til å forsøke å redde eget liv holdes høyere enn alt annet.
  2. Kreftfri.no er skrevet i fra en pasient sitt perspektiv, og ut i fra et perspektiv der overlevelse er mål for alle handlinger.
  3. Kreftfri.no er skrevet i fra et perspektiv der individet har selvbestemmelse over eget liv, og selv bestemmer evidensnivået det ønsker å velge behandlingsalternativer i fra.
  4. Kreftfri.no er skrevet i fra et perspektiv der pasienten selv bestemmer hvor stor risiko hen ønsker å utsette seg for for å forsøke å redde sitt eget liv.

Hvis ikke kreftpasienter med uhelbredelige diagnoser får opptre frie og progressive, hvem får det da?

Alle kan bidra

Kreftfri.no er et åpent og kontinuerlig prosjekt der alle med spesiell interesse for kreft og kreftforskning kan bidra. Kreftfri.no inneholder av den grunn artikler i ulike stadier av ferdigstillelse, der artiklene som utvikles tenderer å bli mer omfattende og balanserte jo mer fullkomne de er.

Bakgrunn

Prosjekt Kreftfri.no ble startet for å hjelpe kreftpasienter til å hjelpe seg selv, for kreftpasienter får i dag ikke informasjon om annet enn standard behandling hos den offentlige kreftlegen sin, byråkratiet eller kreftforeningen.

Avstanden mellom nyere forskningen og akkumulert kunnskap på den ene siden, og norske behandlingstradisjoner på den andre siden, er veldig stor. Muligheten til å få nyttiggjøre seg av den siste viten som foreligger gjennom å få bli med på utprøvende kreftbehandling er for eksempel særdeles begrenset, og det selv i en tid der vi ser at utprøvende behandling i form av mer målrettede medikamenter og immunterapi begynner å kunne reversere og kontrollere langtkommet kreft.

Det er derfor et stort behov for uavhengige aktører som jobber for at kreftpasienter skal få frihet til å benytte mindre prøvede alternativer i de tilfeller standard behandling ikke kan benyttes med en kurativ intensjon, og som jobber for at kreftpasienter selv skal få frihet til å benytte selvbehandling i de tilfeller det offentlige ikke har noen formålstjenlige behandlinger å tilby.

Gjør-det-selv

Man må basere seg på egne undersøkelser om man ønsker å gjøre seg kjent med all midler og metoder som har vist seg å kunne være til hjelp med en å reversere og kontrollere sykdomsforløpet sitt, for det offentlige behandlingstilbudet består kun av et begrenset utvalg (godkjente etter særnorske byråkratiske retningslinjer) av patenterbare og kommersialiserbare midler og metoder.

Men i sin egen søken vil kreftrammede oppleve at det meste av det de finner av lovende behandlingsformer er for dyrt for lommeboken, eller ikke er allment tilgjengelige. Prosjekt Kreftfri.no ser det derfor som spesielt viktig å fremme informasjon om billige og effektive behandlingsalternativer som kreftpasienter selv kan anskaffe og administrere.

Administrator

Per Kristian Dragseth