Hjem

Vitamin D

Vitamin D

De fleste av oss har for lave nivåer av vitamin D. Det anbefales derfor å benytte seg av sol, calcitriol eller vitamin D(3) for å heve nivåene til et normalt nivå. Ideelt sett bør en benytte seg av calcitriol som er en aktivert form av vitamin D, og som også omgår paratyroid kontroll. En kan da oppnå høye serumnivåer som sammen med andre differensieringsagenter har evnen til å bremse kreftcellesyklusen, og en kan slik kjøpe seg tid til å finne kurative alternativer.

Det finnes to former vitamin D: 25(OH) D3 som vi får via huden, og 25(OH)D2 som vi får fra kosttilskudd og vitamin D tilsatt mat. Pre-vitamin D dannes i solutsatt hud, og 10 til 15 prosent av pre-vitaminet blir umiddelbart omdannet til vitamin D. Vitamin D blir omdannet i leveren til 25-hydroxyvitamin D, som er den sirkulerende formen. Til slutt omdannes 25-hydroxyvitamin D i nyrene til den biologiske aktive formen 1,25-dihydroxyvitamin D, som er også er kjent som vitamin D-hormonet calcitriol.

Kliniske betraktninger

De senere 20 års forskning viser at calcitriol hemmer celledeling hos kreftceller, har evne til å gjøre kreftceller mer godartede og fremmer programmert celledød. Vitamin D styrker i særlig grad anti-tumoraktiviteter til differensieringsagenter, og vil derfor være et godt valg i en differensieringsstrategi som for eksempel ved bruk av Benzaldehyde.

Vitamin D-lignende stoffer benyttes også i lignende strategier i behandling av psoriasis. Her er de ment å hemme keratinocyttproferasjonen, fremme normal differensiering av keratinocytter og å modulere betennelsesprosessen.

Tykktarm-, prostata- og brystceller bærer til og med reseptorer som binder seg til calcitriol. Noe som gjør vitamin D ekstra interessant ved disse krefttilfellene. I Norge har man observert en 30% reduksjon i risiko for død av bryst-, tykktarm- og prostatakreft i de tilfeller som blir diagnostisert om sommeren sammenlignet med tilfellene som ble diagnostisert om vinteren. Men også ved leukemi har en ved lave nivåer av vitamin D ved diagnose typisk sett kortere intervall mellom diagnose og videre vekst og utvikling.

Er en overvektig eller mangler magnesium kan en oppleve at en vil ha vansker med å øke serumnivåene sine. I et forsøk på å bedre opptaket av vitamin D kan man søke å normalisere magnesiumnivåene sine, og ta vitamin D sammen med måltider som inneholder fett.

Vitamin D nivåene (25-OH-vit. D3) som målt via en blodprøve skal typisk ligge rundt eller over 70 ng/ml.

Dosering

Hvis en selv ikke vil importere calcitriol eller har en kyndig medisiner som er villig til å skrive ut dette, kan en benytte seg av vanlig vitamin D3. Ved behandling av kreft er det vanlig med doseringer i størrelsesorden 5000-10 000 IE daglig (det er ikke uvanlig å begynne med betydelig høyere doseringer). Lengre tids doseringer over 5000 IE skal ikke være nødvendig ut over etter bruk av kjemoterapi, eller ved lav grads kreft der en benytter en differensieringsinduserende strategi, der en typisk daglig dosering er i størrelsesorden 20 000 IE daglig.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Kreftrammede med diagnosen myelomatose, eller non-Hodgkins bør ikke uten videre supplere med store mengder vitamin D, da høydosert vitamin D i slike tilfeller kan føre til hyperkalsemi.

Synergister:


Kilder

  1. Frequency of vitamin D (Vit D) deficiency at breast cancer (BC) diagnosis and association with risk of distant recurrence and death in a prospective cohort study of T1-3, N0-1, M0 BC. J Clin Oncol 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 511 Vit D deficiency is common at BC diagnosis and is associated with poor prognosis. This research was funded by the Breast Cancer Research Foundation.
  2. Double-blinded randomized study of high-dose calcitriol plus docetaxel compared with placebo plus docetaxel in androgen-independent prostate cancer: a report from the ASCENT Investigators. J Clin Oncol 2007 Feb 20; 25(6):669-74. While this exciting industry-sponsored study was primarily designed to evaluate if adding calcitriol to docetaxel would result in a favorable PSA response, it surprisingly showed that the calcitriol/docetaxel combination was associated with a mortality risk reduction of approximately 33%
  3. Association between serum 25(OH)D and death from prostate cancer. Br J Cancer. 2009 Feb 10;100(3):450-4. Epub 2009 Jan 20. The median time of follow-up was 44.0 months (range, 1.2-154.6). Serum 25(OH)D at medium or high levels were significantly related to better prognosis (RR 0.33; 95% CI 0.14-0.77, RR 0.16; 95% CI 0.05-0.43) compared with the low level. Analysis restricted to patients receiving hormone therapy gave a stronger association. The serum level of 25(OH)D may be involved in disease progression and is a potential marker of prognosis in patients with prostate cancer.
  4. Treatment of early recurrent prostate cancer with 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol). J Urol. 1998 Jun;159(6):2035-9; discussion 2039-40. CONCLUSIONS: This pilot study provides preliminary evidence that calcitriol effectively slows the rate of PSA rise in select cases, although dose dependent calciuric side effects limit its clinical usefulness. The development of calcitriol analogues with decreased calcemic side effects is promising, since such analogues may be even more effective for treating prostate cancer.
  5. The promiscuous receptor. BJU Int. 2009 Nov;104(9):1204-7. Epub 2009 Apr 24. Of the 26 patients, five (20%) responded to vitamin D; the mean (range) reduction in PSA level was 45.3 (15.9–95.1)%, and mean duration of response was 4–5 months. Patients in whom the PSA level was stabilized, but not reduced, after vitamin D treatment had a duration of response of up to 36 months. Treatment was well tolerated and was not associated with elevation of serum calcium levels
  6. Circulating 25-hydroxyvitamin d levels and survival in patients with colorectal cancer. J Clin Oncol. 2008 Jun 20;26(18):2937-9. Among patients with colorectal cancer, higher prediagnosis plasma 25(OH)D levels were associated with a significant improvement in overall survival. Further study of the vitamin D pathway and its influence on colorectal carcinogenesis and cancer progression is warranted.
  7. Vitamin D and differentiation in cancer. Crit Rev Clin Lab Sci. 2009;46(4):190-209. doi: 10.1080/10408360902982128. This paper reviews the current understanding of the vitamin D-induced differentiation of neoplastic cells, which results in the generation of cells that acquire near-normal, mature phenotype.
  8. [Repairing the spinal cord with vitamin D: a promising strategy]. Biol Aujourdhui. 2014;208(1):69-75. doi: 10.1051/jbio/2014008. Epub 2014 Jun 23. This trial stems from previous studies showing that vitamin D supplementation improves functional recovery in rat models of peripheral or central nerve injury. In a first series of experiments, we used a rat model of peripheral nerve trauma to demonstrate the therapeutic efficiency of vitamin D
  9. Vitamin D insufficiency and prognosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL). Blood. 2010 Nov 3. In the Mayo Clinic study, published online in the journal Blood, the researchers found that patients with insufficient levels of vitamin D when their leukemia was diagnosed progressed much faster and were about twice as likely to die as were patients with adequate levels of vitamin D. They also found solid trends: increasing vitamin D levels across patients matched longer survival times and decreasing levels matched shortening intervals between diagnosis and cancer progression. The association also remained after controlling for other prognostic factors associated with leukemia progression.
  10. The Incidental Use of High-Dose Vitamin D3 in Pancreatic Cancer. Case Reports in Pancreatic CancerVol. 2, No. 1. Case Report