Hjem

Benzaldehyde

Bittermandelolje/Benzaldehyde

Bittermandelolje utvinnes fra frøene til bittermandeltreet (Prunus amygdalus var. amara). Essensiell bittermandeloljen er nesten ren benzaldehyde – som er virkestoffet man er ute etter i fra bittermandeloljen – og kjent for den ivrige bakeren som en vanlig smakstilsetning i godterier, bakverk og marsipan. 

 

Virkningsmekanismer

Benzaldehyde ser ut til å fungere ved hjelp av en rekke mekanismer, men den kan først og fremst være en utrolig bra differensieringsagent for kreftrammede. Ved å fremme differensiering kan vi få kreftcellene til å gå i retning av å miste sin udødelighet, og de vil da normaliserer seg slik at de kan dø en naturlig død.

 

Forskning

Bruken av benzaldehyde bygger på funnene som Dr.M.Kochi og kollegaer rapporterte i en av US National Cancer Institute sine egne behandlingsrapporter. 57 terminale pasienter ble der vurdert. Benzaldehyde forårsaket i denne studien en objektiv responsrate på 50%. Syv pasienter oppnådde komplett respons, 29 oppnådde delvis respons, 24 forble stabile, mens 5 fortsatte sitt fremskridende sykdomsforløp.

I 1990 rapporterte en gruppe forskere med Dr. Tatsumura i spissen lignende resultater som støttet opp om tidligere forskning. De oppnådde i studien sin en responsrate på 41,7 %. I dag vil trolig responsraten være betydelig høyere, da nyere observasjoner i stor grad har gjort det mulig å målrette behandlingen mot pasienter som har vist seg å gi veldig god respons på behandlingen.

Dette er eksepsjonelt gode resultater med tanke på at behandlingen har få bivirkninger, og kostnaden for en dags behandling er i størrelsesorden 15 kr.

 

Dosering

Anbefalt daglig dosering som det kommer frem av studiene er 4×10 mg (to kapsler tre ganger daglig med 4-5 dråper benzaldehyde hver kapsel som på forhånd er fylt med syklodekstrin).

Doseringer i størrelsesorden 60 ml (tre spiseskjeer) av ren bittermandelolje kan være fatale ved at nervesystemet kan svekkes og forårsake respirasjonssvikt. Det anbefales derfor å jobbe med en erfaren behandler ved bruk av denne substansen. Bittermadelolje må derfor benyttes med varsomhet, men er sikker og har kjente bivirkninger om man holder seg innenfor anbefalte doseringer, og benytter bittermandelolje-ekstrakter som er frie for nitriler.

 

Administrasjon

Benzaldehyde dryppes ved hjelp av en dråpeteller vanligvis ned i syklodextrin (et lite syklisk polysakkarid) i kapsler rett før det svelges. Kapslene rulles typisk forsiktig mellom tommel og pekefinger for å fordele benzaldehyden i syklodekstrinen. Det anbefales å ta kapslene sammen med mat. Raping/gulping kan føre til en veldig ubehagelig svie i spiserøret. Man bør heller ikke ta benzaldehyde rett før en legger seg da avdamping fra magen kan gi en kraftig svie i spiserøret.

Benzaldehyde ser ut til å være avhengig av kroppstemperatur og kan med fordel benyttes sammen med hyperthermia/badstu.

 

Anskaffelse

Bittermandelolje selges i enkelte helsekostbutikker som mandelekstrakt, men styrken er ikke oppgitt på flasken. Man kan og forhøre seg på nærmeste apotek om de kan skaffe til veie bittermandelolje eller ren benzaldehyde – man må da si at man skal benytte det til baking.

Ren benzaldehyde selges fritt i Tyskland (kan bestilles på ebay.de), og Beta-cyclodextrin kan bestilles i fra www.sigmaaldrich.com.

For de som ønsker å utvinne bittermandelolje selv kan de gjøre dette ved å utvinne oljen ved å blande restene etter utpressing av frøene til bittermandeltreet med vann, for så å  destillere det.

Se eksempel på hvordan du kan ekstrahere benzeldahyde: https://www.dailymotion.com/bcff5d70-ba29-4119-9848-da733a94e4fb

 

Kontraindikasjon

Benzaldehyde kan ikke benyttes ved kreft i mage eller ved tilfeller av magesår, eller sammen med kjemoterapier som også angriper munnen og magen.

Benzaldehyde bør ikke benyttes sammen med beroligende medikamenter og man må stoppe bruken ikke noe senere enn to uker før en operasjon.

 

Kliniske betraktninger

Benzaldehyde sine generelle styrker er å fremprovosere differensierings, og er primærvirkemiddel ved differensieringsinduserende terapi. Den kreftformen som rapporteres å respondere best på benzaldehyde er plateepitelkarsinom – erfarne behandlere forteller at plateepitelkarsinom kan reverseres i løpet av en måneds tid ved hjelp av denne behandlingen.

Det er mindre trolig at den vil være særlig til hjelp ved tilfeller av lungekreft, eller hvis man er hypotyroid.

Dette er en av de mer effektive behandlingsalternativene som mannen i gaten fritt har tilgjengelig for egenbehandling.

 

Annet

Benzaldehyde er en vanlig reaktant i organisk kjemi som lett oksiderer til benzosyre. Den reagerer med plast, og lagres derfor mørkt, lufttett og i glass. Foretrukken form er 2-hydroxypropyl.

Bittermandelolje er stort sett det samme som laetrile uten hydrogen cyanid (blåsyre), og finnes i de vanlige kildene til nitrolisider, som f.eks. aprikos, ferskenkjerner og eplekjerner.

 

 

Synergister 

  • Vitamin D
  • Jod

 


 

Kilder

  1. Inhibition of experimental and spontaneous pulmonary metastasis of murine RCT (+) sarcoma by beta-cyclodextrin-benzaldehyde, Jpn J Cancer Res. 1987 Jul;78(7):705-11.
  2. Antitumor activity of benzaldehyde, Cancer Treat Rep. 1980 Jan;64(1):21-3.
  3. Antitumor activity of a benzaldehyde derivative. Cancer Treat Rep. 1985 May;69(5):533-7.
  4. Inhibition of experimental pulmonary metastasis in mice by beta-cyclodextrin-benzaldehyde. J Cancer Res Clin Oncol. 1986;112(3):216-20.
  5. Tumor-specific Cytotoxicity and Type of Cell Death Induced by Benzaldehyde, Anticancer Research December 2010 vol. 30 no. 12 5069-5076

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *