Hjem

3-bromopyruvate

3-bromopyruvate

3-bromopyruvate (3-BP) er en av få hjelpemidler som kan snu langtkommende tilfeller der en nærmest har gitt opp håpet. I en av de kjente kliniske forsøkene på mennesker ble en gutt fra Tyskland hentet tilbake fra koma og kurert fra langtkommet leverkreft ved hjelp av 3-bromopyruvate som monoterapi.

3-BP er allerede blitt benyttet i rundt 10 år innenfor eksperimentelle settinger ved klinikker i Mexico, USA og Tyskland. En rekke publiserte og upubliserte caserapporter foreligger, og de taler for at 3-BP kan være et formålstjenlig virkemiddel for kreftrammede. Spesielt siden det rapporteres om god respons med få bivirkninger, og det selv ved terminale tilfeller.

Virkningsmekanismer

3-BP er å anse som en glykolyse-hemmer som fortrinnsvis dreper glykolytiske kreftceller gjennom å tømme dem for energi. Virkningen til 3-BP er avhengig av et spesifikt protein (MCT-1) for å trenge gjennom cellemembranen, noe som begrenser 3-BP sitt potensiale mot kreft til MCT-1-positive tumorceller.

Kliniske betraktninger

3-BP virker ikke for alle, men uttrykker kreftcellene MCT-1 er det trolig stor sannsynlighet for at du vil responderer på behandlingen, for det ser ut til at 3-BP er avhengig av MCT-1 for å fremme en tumorrespons.

PET-positive tumorer forventes å respondere på 3-BP, men ikke i tilfeller der de overproduserer glutation. Heldigvis er høye nivåer av glutation en kjent problemstilling, som for eksempel ved bruk av cellegifter, så det finnes gode virkemidler vi kan benytte for å redusere glutation i kreftcellene, og tumorrespons kan da igjen fremprovoseres.

Bivirkninger etter administrasjon av 3-BP rapporteres å være få og små.

Administrasjon og dosering

I publiserte caserapporter er 3-bromopyruvate blitt administrert på en rekke forskjellige måter, både intravenøs behandling, intra arteriell behandling (TACE), injeksjoner i tumor og inhalator er blitt benyttet.

Dette er et behandlingsalternativ som er lite egnet som gjør-det-selv-behandling, og det anbefales at en kontakter miljøer som har erfaring med 3-bromopyruvate om en ønsker å benytte dette behandlingsalternativet.

Synergister

  • En ketogen diett
  • Diclofenac (blokkerer MCT-4)

Klinikker

Linker


Kilder