Hjem

Hemme MMP enzymer

Ekstracellulære matriks (ECM) betegner substansen som finnes mellom cellene i kroppen, og er den første barrieren mot tumorinvajson. Denne strukturen er ikke statisk, men gjennomgår konstant remodulering i respons av cellulære signaler fra omkringliggende vev. En rekke makromolekyler inngår som byggestener i ECM, og variasjonen i måten molekylene er organisert og den relative mengden av de ulike komponentene gir opphav til et spekter av ulike former, der hver enkelt form er tilpasset til funksjonen i det aktuelle vevet.

Matriks metalloproteinaser (MMP) er en gruppe endogene proteinasar involvert i en rekke fysiologiske og patologiske prosesser. Enzymene medvirker under modulering av vev gjennom fosterutvikling, sårhelning samt ved aktivering av en rekke immunkomponenter. Nesten alle krefttyper viser å ha et økt uttrykk og aktivering av denne enzymgruppen. Grad av remodulering varierer fra å være lav i vev med sen turnover til svært høy ved tilfeller av inflammasjon og aggresiv kreft. En ser at høye nivåer av disse enzymene samsvarer med økt invasjon, angiogenese og metastasering.

Matriks metalloproteinaser (MMP) er en familie på nesten 30 enzymer som er nært involvert i remodelering av vev. Sykdomsprosesser assosiert med matriks metalloproteinaser er generelt relatert til en ubalanse mellom inhibering og aktivering av matriks metalloproteinaser som så resulterer i en overdreven forringelse av ECM. MMP enzymene er i stand til å bryte ned omtrent alle komponentene som inngår i den ekstracellulære matriksen. Og en av hovedårsakene til spredning av kreftceller er utskillelse av matriks metalloproteinaser (MMP) enzymer i fra det stromale vevet rundt tumoren, og i noe mindre grad fra selve kreftcellene. MMP enzymer er regulert ved transkripsjonsnivået etter stimulering av ulike hormon, cytokin og vekstfaktorer fra stromaceller, kreftceller og inflammasjonceller.

Denne tilnærmingen tar sikte på å blokkere eller gjøre det vanskeligere for de MMP proteolytiske enzymene å bryte ned det ekstracellulære matriks rundt kreftcellene. MMP hemmere benyttes som primærbehandling ved lavgradig kreft og sovende lesjoner, og ofte sammen med en anti-angiogenese strategi.

For å blokkere MMP enzymer og hindre kreftceller i å bryte ned det ekstracellulære matriks som omgir kreftcellene og blodårene rundt kan man benytte tilskudd som:

 

Primært:

  • Curcumin
  • Genistein (N)
  • Grønn tea (EGCG) (N)
  • Lav dose doxycycline (L)

Sekundært:

  • Anthocyanidin (blåbær, kirsebær og røde rips)
  • Grapefrukt ekstrakt (N)
  • Magnesium
  • Proanthocyanidin (aronia, eple, kanel, etc)
  • Pycnogenol
  • Quercetin

Det vil og kunne være gunstig å senke nivået av zinc i kroppen, da matriks metalloproteinaser (MMP) enzymer er avhengige av zinc for å kunne fungere.