Hjem

Cimetidine

Cimetidine er en billig generisk medisin som for mange kan benyttes for å hemme videre vekst og spredning av kreftcellene. Cimetidine har først og fremst vist seg å være et veldig godt alternativ ved bryst-, føflekk- og tykktarmskreft, men det anbefales at de fleste tar en titt på cimetidine sine egenskaper for å se om de bør inkludere den i sin behandlingsstrategi.

 

Virkningsmekanismer

Cimetidine sine egenskaper mot kreft kommer av:

 • evnen til å stimulere immunfunksjoner (fremmer den kreftdrepende synteseveien Th1).
 • evnen til å hemme histamin som vekstfaktor – histamin er en nevrotransmitter som kan akselerere hastigheten av ondartet vekst via H2 reseptorene.
 • evnen til å hemme uttrykket av E-selektin – adhesjon av kreftceller til vaskulære endotheliale celler som uttrykker E-selektin er et viktig steg i invasjon om metastasering.
 • evnen til å hemme leverens avgiftningsfunksjoner, VEGF og EGF.
 • evnen til å stimulere penetrasjonsevnen til de hvite blodcellene ved hjelp av å undertrykke de immunhemmende kjemikaliene som produseres av kreftcellene.

… i kliniske studier med pasienter som har langtkommet tykktarms- og endetarmskreft har cimetidine også vist seg å kunne gjenopprette normal NK aktivitet etter en operasjon.

 

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Cimetidine er et relativ trygt legemiddel uten store bivirkninger, cimetidine er for eksempel ikke et reseptpliktig legemiddel i USA. Men det meste som har en virkning vil også ha bivirkninger: cimetidine kan dramatisk øke halveringstiden til en rekke substanser grunnet dens evne til å hemme leverens avgiftningsfunksjoner. Dette kan være positivt ved at den har evne til å potensere en rekke kjemoterapier, og andre substanser som oleander og mebendazole, men det er i denne sammenheng verdt å merke seg at cimetidine også i enkelttilfeller kan skape farlige synergier, da blandingen med enkelte kjemoterapier fort kan bli farlig potent.

Cimetidine hemme utskillelsen av histamin i magen, histamin signalerer til magen at den må skille ut magesyre for å fordøye maten, dette kan forhindres ved å ta tilskudd av HCL og fordøyelsesenzymer, og ved å holde seg borte fra sukker og raske karbohydrater.

Leveren bør forsiktighets skyld overvåkes ved bruk over lengre perioder, men bruk av cimetidine skal vanligvis ikke kunne føre til leverskader, såfremt en ikke fra før har iboende betennelsestilstander eller metastaser til lever. En bør da overvåke leverenzymene nøye.

Cimetidine kan hemme opptaket av enkelte anti-koagulerende medikamenter, og er en mild anti-androgen som kan heve nivået av østrogen ved å forlenge halveringstiden til østradiol, og kan slik gi sensitive bryster og ereksjonsproblemer hos menn, og muligens stimulere til vekst i tumorer som er østrogenreseptor positive (ER+). Allikevel ser en at fordelene ved bruk av cimetidine i de aller fleste tilfellene overgår nedsidene.

Men benytter man et medikament for å hemme østrogen vil det i liten grad være problematisk å benytte seg av cimetidine. For sikkerhets skyld kan man for eksempel i disse tilfellene benytte cimetidine i to uker hver tredje måned. Ut over dette skal cimetidine være et trygt medikament uten alvorlige bivirkninger. Allikevel anbefales det at en tar hver 5-6 uke fri fra medikamentet.

 

Dosering og administrasjon

Doseringen økes gradvis fra en tablett per dag til 4 per dag (1,000 mg). Ved manglende respons kan en prøve med 800 mg to ganger daglig. Cimetidine hemmer produksjonen av magesyre, og en bør av den grunn ikke ta cimetidine i forbindelse med måltider. Tidligst to timer før et måltid, eller to timer etter måltidet er anbefalt. Minimum dosering er 400 mg daglig i to uker. Cimitidine kan være hurtigvirkende, og to uker kan i noen tilfeller være lenge nok til å se om en får fremprovosert en effekt mot kreftcellene.

 

Synergister

Cimetidine kan skape synergier ved bruk av mebendazole, og mariatistel kan benyttes for å for å gi støtte til leveren, da cimetidine over tid kan virke nedbrytende på leverfunksjonen. Cimetidine hemmer opptaket av medikamenter og kosttilskudd som metaboliseres av cytocrom P-450 isoenzymer (CYP2d6/CYP3A4), og hever slik deres plasmanivåer og gjør det mulig å benytte lavere doseringer av mange dyre og “giftige” medikamenter, eller fremme virkningen til medikamenter med lav biotilgjengelighet.

 

Andre synergister

 • Dipyridamole
 • Curcumin

 

Kliniske betraktninger

Enkelte har rapportert om gunstige resultater med utvortes bruk mot ondartede hudforandringer. En knuser da cimetidine i litt vann, for så å blande løsningen i DMSO. Denne blandingen smører man så på de ondartede hudforandringene.

Ved innvortes bruk har en i enkelttilfeller sett at cimetidine kan reversere tilfeller av føflekkreft og gi god respons ved brystkreft. Spesielt effektiv ser den ut til å være hos individer som har et høyt uttrykk av Lewis A og Lewis X antigener (bryst-, bukspytt- og endetarmkreft). Ved endetarmskreft ser en at cimetidine i betydelig grad hemmer spredning, og som adjuvant behandling vil den i de fleste tilfeller være livsforlengende.

Ved bruk sammen med dipyridamole og curcumin vil cimitidine kunne være en effektiv anti-metastaseterapi.

 


 

Kilder

 1. http://ecancer.org/journal/8/full/485-repurposing-drugs-in-oncology-redo-cimetidine-as-an-anti-cancer-agent.php
 2. Dormant breast cancer micrometastases reside in specific bone marrow niches that regulate their transit to and from bone, Science Translational Medicine 25 May 2016:
  Vol. 8, Issue 340, pp. 340ra73
 3. Synergistic antitumor activity of interleukin-2 and cimetidine against syngeneic murine tumor. Cancer Immunol Immunother. 1991;33(1):9-14. Phenotyping performed on the murine splenocytes on day 18 indicated a significant reduction in Lyt2-positive cells in the cimetidine-treated group in comparison with the PBS group. A significant increase in asialo GM1-positive cells and IL-2-receptor-positive cells was detected in the group treated with IL-2 plus cimetidine in comparison with the PBS and IL-2 control groups. Therefore, this study indicates a synergistic enhancement of IL-2-induced NK and LAK cell activities in tumor-bearing hosts by cimetidine, a noncytotoxic inhibitor of suppressor T function, and a significantly prolonged survival of tumor-bearing animals treated by IL-2 plus cimetidine. It also suggests the clinical potential of combination therapy of IL-2 with cimetidine.
 4. Cimetidine reduces impairment of cellular immunity after transcatheter arterial embolization in patients with hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology. 2003 Mar-Apr;50(50):460-2.
 5. Cimetidine preserves non-specific immune function after colonic resection for cancer. Aust N Z J Surg. 1994 Dec;64(12):847-52.
 6. Chemotherapy Combined with Cimetidine for Recurring and Progressive Gastric Cancer. Meeting abstract 1999 ASCO Annual Meeting
 7. Metastatic malignant melanoma: regression induced by combined treatment with interferon [HuIFN-alpha(Le)] and cimetidine. Int J Cancer. 1983 Dec 15;32(6):657-65.
 8. [Effect of cimetidine with chemotherapy on stage IV colorectal cancer]. Gan To Kagaku Ryoho. 2003 Oct;30(11):1794-7.
 9. Cimetidine increases survival of colorectal cancer patients with high levels of sialyl Lewis-X and sialyl Lewis-A epitope expression on tumour cells. Br J Cancer. 2002 Jan 21;86(2):159-60.
 10. Cimetidine inhibits cancer cell adhesion to endothelial cells and prevents metastasis by blocking E-selectin expression. Cancer Res. 2000 Jul 15;60(14):3978-84.
 11. Histamine receptors and cancer pharmacology. Br J Pharmacol. 2010 October; 161(4): 755–767.
 12. The Effect of Perioperative Cimetidine Administration on Time to Colorectal Cancer Recurrence. Am J Ther. Jul/Aug 2018;25(4):e405-e411.