Hjem

Mebendazole

Mebendazole

Mebendazole, en generisk medisin som siden 70-tallet er blitt benyttet i behandling av innvollsorminfeksjoner, er av nyere medisinsk forskning blitt gjort aktuell i behandling av kreft. 

Mebendazole er en spindel gift som avbryter dannelsen av mikrotubuli (cellulære filamenter som skiller nydannet DNA). Ved å skade tubulin i kreftcellen avbryter mebendazole cellesyklusen før kreftcellen går inn i mitose, og en hindrer slik videre celledeling. Mebendazole har også vist seg å kunne hemme angiogenesen, redusere resistens hos kreftcellene og stimulerer til naturlig celledød.

Det finnes ingen større studier på mennesker, men celle- og dyrestudier har vist lovende resultater (til og med som monoterapi) som en har kunnet reprodusere i en rekke uavhengige case-studier. Denne medisinen vil aldri bli kommersialisert som kreftmedisin, da det ikke er penger å hente på billige generiske ikke patenterbare medisiner, og den må av den grunn benyttes på eget initiativ.

Mebendazole benyttes ofte sammen med griseofulvin og andre cellesyklus hemmere som pau d`arco og resveratrol. Cimetidine er et annet alternativ som benyttes sammen med mebendazole for å øke halveringstiden til mebendazole i kroppen – cimetidine blokkere et leverenzym som bryter ned mebendazole, og fremmer slik virkningen til mebendazole.

Mebendazole ser ved innledende utprøving ikke ut til å være en effektiv medisin mot sarkomer, leukemier og melanomer.

Anskaffelse

Mebendazole kan kjøpes reseptfritt (mot innvollsorm) på apotek i små pakninger (kun en per kunde). I en rekke Europeiske land, som for eksempel Nederland, selges denne medisinen typisk fritt i supermarkeder eller lignende.

Dosering

100 mg tre ganger per dag er ofte anbefalt dosering å starte på for de fleste formål. Men det kan være verdt å merke seg at flere kliniske studier som nylig er blitt startet har valgt å begynne med en dosering på 500 mg tre ganger daglig. Doseringer på opp mot 4.5 g er blitt benyttet i perioder på 2 måneder uten alvorlige bivirkninger.

Når mebendazole tygges og tillates å forbli i munnen i en kort periode kan mebendazole entre blodet gjennom slimhinner i munnen.

Bivirkninger

I motsetning til kjemoterapier som taxol og alkylerende cytostatika, skader ikke mebendazole normale celler, og det finnes ingen kjente alvorlige bivirkninger ved normal bruk. Men ved høye doseringer kan en oppleve mangel på appetitt og tretthet.

Synergister


Kilder