Hjem

Sensitivitetstester kan gi en indikasjon på forventet respons

Du kan benytte sensitivitetstester for å finne behandlingsalternativer som kreftcellene responderer på

Et problem med kjemoterapi er at medisineren i liten grad vet hvordan tumoren vil respondere på medisinen eller kombinasjonen av medisinene som blir benyttet. De aller fleste pasienter blir av den grunn, ved andre og tredjegangs behandling, gitt kjemoterapier som de ofte har lite utbytte av.

Screeningen er mangelfull og pasienter blir behandlet som om de alle er like, og det selv om det er mulig å gjennomføre kjemosensitivitets- og gentester for å se hvilken av de forskjellige kjemoterapiene som man kan forvente respons på, men testene er “kostbare” og foreløpig eksperimentelle, så en må regne med å måtte benytte private klinikker med en mer eksperimentell tilnærming for å nyttiggjøres seg av denne nyere viten.

 

Flere laboratorier tilbyr sensitivitetstester

Ved utvikling av resistens mot gitt behandling kan en gjennomføre tester for å finne nye legemidler og kosttilskudd som kreftcellene responderer på. Det finnes flere laboratorier som gjennomfører slike tester: R.G.C.C. Research Genetic Cancer Centre Ltd. som ligger lokalisert i Hellas, Caris Life Sciences som er et amerikansk selskap og BioFocus som ligger lokalisert i Tyskland. R.G.C.C tester for respons til flere “naturlige” virkemidler enn Caris Life Science og BioFocus.

Blodprøven pakkes kaldt og sendes til Tyskland eller Hellas, der kreftceller isoleres og kultiveres. Kreftcellene blir så utsatt for en rekke ulike kjemoterapier og kosttilskudd, og en måler så grad av celledød. I retur får en en detaljert oversikt over resultater med grafter for målt sensitivitet overfor ulike kjemoterapier og kosttilskudd.

Den jevne kreftlege har lite eller ingen kunnskap om slike tester, og en må derfor på forhånd avklare om kreftlegen er villig til å benytte resultatene av testen før en velger å benytte 10-20 000 kr på dette.

 

Kliniske vurderinger

Testene kan ikke direkte overføres til hva som kommer til å skje i kroppen, men de kan gi verdifull informasjon om mulige effektive behandlingsalternativer. Testene er også verdifulle med tanke på at de raskt kan hjelpe en til å finne virkemidler som gir høyest sjanse for suksess. Kreftbehandlinger som krever tid før en ser virkning vil i liten grad slå ut på tester som dette, da testene begrenser seg til behandlinger som umiddelbart søker å ødelegge så mange kreftceller som mulig.

Sensitivitetstester er eksperimentelle og det er av den grunn usikkerhet rundt deres treffprosent, men en rekke uavhengige klinikere som har benyttet disse sensitivitetstestene over tid, har funnet dem formålstjenelige.

Sensitivitetstester er en av mange verktøy som kan være verdifulle så lenge man evner å innse deres begrensninger.

 

Tilbydere av sensitivitetstester

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *