Hjem

Hemme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO)

Hemme indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO)

Kreftceller utnytter enzymmekanismer for å unndra seg en immunrespons, og blant enzymene som er involvert er indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) spesielt interessant. IDO er blant annet nødvendig for myeloid avledede suppressor cellene sin immunsupressive aktivitet mot T-cellene.

IDO har en immunmodulerende effekt på flere typer immunceller, og er kjent for sin regulerende funksjon under graviditet og under kroniske betennelser, som ved kreftsykdom. Ved normale nivåer av IDO blir syke celler og patogener identifisert og ødelagt av immunsystemet, men ved tilfeller av kreft ser vi ofte forhøyede nivåer av IDO, og vi ser at de forhøyede nivåene korrelerer med parametre for tumorprogresjon og høyere dødelighet.

I dyreforsøk har IDO-hemmere stimulert til betydelig økning i immunrespons mot tumorer.

Kreftcellene skiller ut indoleamine 2,3-dioksygenase (IDO), og tømmer slik mikromiljøet rundt en svulst for tryptofan – en aminosyre som er nødvendig for cellulær immunitet ved kreft. Lave nivåer av tryptofan i og rundt tumoren reduserer infiltrasjonsevnen til immunceller, øker andelen av regulatoriske T-lymfocytter og får T-celler til å stoppe i G1 fasen av cellensyklusen.

Vi ønsker her å hemme og normalisere IDO-nivåene rundt en svulst, og til det benytter vi oss av kosttilskuddet immunopterin og tryptofan derivater som for eksempel melatonin.