Hjem

AMPK

Metformin

Metformin

Epidemiologiske studier har vist at metformin kan redusere risikoen for kreftformer som for eksempel leverkreft, brystkreft, kolorektal kreft og kreft i bukspyttkjertelen. Metformin har og i mange studier gitt en overlevelsesfordel til individer som har benyttet metformin i sin behandling.

Metformin har flere virkninger mot kreft, blant annet er metformin trolig en av få medisiner som kan hemme vekst hos stamceller. Metformin stimulerer AMPK signalveien (hemmer mTOR/S6K, NF-KB, m.m.) og reduserer leverens sukkerproduksjon, noe som fører til at kreftcellene sulter og kreftutviklingen hemmes.

Kreftcellene vil typisk svare med en autofagisk respons. En respons der kreftceller prøver å overleve ved hjelp av å spise deler av seg selv. Det kan derfor være lurt å vurdere autofagi-hemmere som for eksempel hydroxychloroquine ved bruk av metformin.

Maks sluttdosering er 500 mg tre ganger daglig. Startdoseringen kan dobles over et par uker. Dette gjøres for å unngå diare.

Det er alltid lurt å ha med seg en frukt eller noe søtt i tilfelle blodsukkeret skulle falle for mye. Om en fra før har problemer med kontroll av blodsukkeret bør man være ekstra forsiktig ved bruk av metformin.

Et “naturlig” alternativ til metformin er berberine, men dette er en mild AMPK-hemmer.

 

Synergister

  • Syrosingopine (Hemmer MCT4)
  • Hydroxychloroquine (Hemmer autofagi)

 


 

Kilder

  1. Cancer cell specific inhibition of Wnt/β-catenin signaling by forced intracellular acidification. Cell Discoveryvolume 4, Article number: 37 (2018)
  2. Dual Inhibition of the Lactate Transporters MCT1 and MCT4 Is Synthetic Lethal with Metformin due to NAD Depletion in Cancer Cells. Cell Reports, 2018; 25 (11): 3047
  3. Combination of syrosingopine and mitochondrial inhibitors for the treatment of cancer and immunosuppression. United States Patent: 8,993,587 Benjamin, et al. March 31, 2015.
  4. Drug Cocktail Inhibits Tumor Growth, Oncozine.com
  5. Metformin prevents cell tumorigenesis through autophagy-related cell death. Scientific Reports volume 9, Article number: 66 (2019)