Hjem

MDSC

Hemme myeloid avledede suppressor celler

Hemme myeloid avledede suppressor celler

Myeloid avledede suppressor celler er en heterogen populasjon av umodne myeloid celler, granolytter, makrofager og dendritiske celler i ulik grad av differensiering. Dette er immunceller som ikke finnes hos friske mennesker, men som har som arbeidsoppgave å regulere en immunrespons ved tilfeller av inflammasjoner, infeksjoner og andre patologiske tilstander.

Myeloid avledede suppressor celler er tilstede hos de fleste kreftpasienter og er potente hemmere av en immunrespons, og et stort hinder for effektive immunterapier. I dyrestudier, men også i små skala studier på mennesker har en klinisk sett at en har kunnet oppnå en direkte tumor respons ved å hemme disse immuncellene.

Cellene lages i benmargen og migrer derfra ut i organer, blodet og til tumorens mikromiljø.

I tumorens mikromiljø sender kreftcellene ut signaler med hensikt å rekruttere og aktivere de myeloid avledede suppressor cellene. Her har cellene evnen til å hemme ulike deler av en immunrespons, men hjelper først og fremst kreftcellene til å gjemme seg for immunforsvarets hvite blodceller (T-celler). Myeloid avledede suppressor celler hemmer ikke bare en immunrespons, men de støtter også opp om nydannelse av blodårer og lymfeårer rundt en tumor, og er involvert i invasivitet og metastasering.

De spesifikke mekanismene som er involvert er avhengig av konteksten til mikromiljøet, men fire hovedmekanismer er å øke nitrogenoksid produksjon, oppregulering av COX-2, hemme utarming av cystine og cysteine og hemme aktivering av STAT3.

 1. Hemmere av phosphodiesterase-5 hemmer myeloid avledede suppressor cellene ved å nedregulere iNOS and ARG1.
 2. COX-2-hemmere hemmer systemisk PGE2-produksjon og blokkerer en systemisk utvikling av myeloid avledede suppressor celler, som blant annet sett ved en økt infiltrasjon av cytotoksiske T-lymfocytter (CTL) i tumørens mikromiljø.

 

Tilskudd som hemmer myeloid avledede suppressor celler

 • Vitamin D (Fremmer differensiering)
 • All-trans-retinoic acid (ATRA) (Fremmer differensiering)
 • Curcumin (Hemmer COX-2)
 • NAC (Tilfører cystein)
 • Sildenafil/Viagra (Hemmer phosphodiesterase-5)
 • Honokiol (hemmer STAT3)
 • Parthenolide (hemmer STAT3)
 • Resveratrol (hemmer STAT3)
 • Silibinin (hemmer STAT3)
 • Ursolic acid (hemmer STAT3)

En diett som er veldig lav på fettsyrer kan hemme de myeloid avledede suppressor cellene.  En restriktiv diett kan derfor være et alternativ som kan vurderes i denne sammenheng.

 

Synergister

 • Cyclophosphamide (lav dose metronomisk administrasjon)
  • Hemmer T-regs

 


 

Kilder