Hjem

MMPI

Anti-angiogenese som kreftbehandling

Anti-angiogenese som kreftbehandling

Angiogenese, eller nydannelse av blodårer, er involvert i vitale prosesser i kroppen, som for eksempel under normal vekst og sårtilhelning. Nydannelsen av blodårer er og helt nødvendig for kreftceller, da kreftceller i liten grad kan vokse uten tilførsel av næringstoffer som glukose og oksygen som blodtilførselen gir dem.

De er og helt avhengig av å kvitte seg med metabolsk avfall og karbondioksid for å kunne utvikle og spre seg. Kreftcellene skiller derfor ut vekstfaktorer som skal stimulere til nydannelse av blodårer. Dette fører etter hvert til en ubalanse mellom vekststimulerende og veksthemmende substanser i vevet, og når kreftcellene blir store nok, og kroppen ikke lenger er i stand til å kontrollere angiogenesen, så gir dette tumoren fri tilgang på næringsstoffer, og slik fritt spillerom for videre vekst, invasjon av omkringliggende vev og metastasering til andre organer.

Angiogenesen er indusert selv i pre-ondartede faser av kreftutviklingen, og forandrer altså en samling av ufarlige abnormale celler til en masse som kan spre seg til andre organer. Ved å hemme denne prosessen kan man hemme vekst eller holde tumorene i sjakk, men tilnærmingen kan også benyttes for å krympe tumorene. Men er man for aggressiv med denne tilnærmingen i behandling av store tumorer kan man fremprovosere nekrose, og slik fremprovosere metastaser. Tilnærmingen benyttes derfor helst ikke som hovedtilnærming med full aggressivitet (typisk full dose Avastin med synergister) ved store tumorer.

Det er tre store synteseveier som må hemmes/stenges, så en kan trolig trygt benytte seg av et fåtall naturlige angiogenese hemmere uten at dette vil stimulere til nekrose hos store tumorer. Anti-angiogenese er spesielt en god hovedstrategi i de tilfeller der man søker å hemme tilbakefall fra annen behandling, og i de tilfeller der det ikke er tumormarkører i blodet.

 

Strategi for å hemme angiogenesen

 

Primært:

 • Angiostop
 • Bindweed
 • Cyclophosphamide (lav dose metronomisk administrasjon)
 • Fenofibrate
 • Vitamin-E (Delta-tocotrienol)
 • Tetrathiomolybdate (L)
 • Thalidomid
  • Celekoksib

 

Sekundært:

 • Agaricus blazei Murrill
 • Albendazole
 • EGCG
 • Genistein
 • Haibrusk (krever høye doseringer)
 • Itraconazole
 • Quercetin [1]
 • Theobromine

 

Kopper deplesjon

 

Synergister

En anti-angiogenese tilnærming kan med fordel benyttes sammen med en MMPI strategi, tiltak for å hemme kronisk inflammasjon og med preparater som stopper mikrotubuli-dynamikken, som for eksempel 2-Methoxyestradiol (L), Mebendazole (L) og sulforaphane (brokkoliekstrakt). Det kan i denne sammenheng også med fordel suppleres med immunterapier som retter seg mot å hjelpe immunforsvaret til å gjenkjenne- og ødelegge kreftcellene.

 

 


 

Kilder