Hjem

2DG

Kreftceller i den indre kjernen av alle solide svulster vil grunnet manglende oksygentilførsel være avhengig av glykolysen for å bryte ned sukker for å generere energi. Disse kreftcellene er saktevoksende celler som gjør de mer motstandsdyktige mot konvensjonelle behandlinger i form av cellegifter og strålebehandling. 2DG er et “falskt” sukker som konkurrerer med glukose om å bli tatt opp av glukosetransportørene og ved fosforyleringen av hexokinase i glykolysen, og vil slik kunne selektivt sulte disse saktevoksende cellene, da kroppens øvrige celler har tilgang på oksygen og kan leve av fett og proteiner.

2-deoxyglucose, 2DG, benyttes ikke ved lavgradig kreft. Som monoterapi er 2DG uvirksom, men sammen med synergister innenfor en målrettet tilnærming har man sett at 2DG kan gi gode resultater.

 

Dosering og administrasjon

En normal dosering ved en kreftdiagnose er 0.5-1 gram spredt ut over 24 timer. Intravenøs (metronomisk) bruk fungerer best, men 2DG kan og tas ved å løses opp under tungen. Å svelge pillen vil ikke fungere da 2DG kataboliseres i leveren. Ved langtkommet kreft er det intensiv metronomisk intravenøs bruk som gjelder, og det vil si administrasjon over 24-48t 2x i uken.

 

Synergister

 • Berberine
 • Doxycycline
 • Fenofibrate
 • Metformin
 • Pyrvinium
 • Lemonin
 • Vitamin C (kontinuerlig dosering over tid)
 • Vitamin E (Gamma-Tocotrienol)
 • Methylglyoxal
 • IPT
 • En restriktiv diett
 • En ketogen diett
 • ATP-hemmere

 

Linker

 


 

Kilder