Hjem

Bromelain

Bromelain

Bromelain er et ekstrakt fra ananas som inneholder ulike plante-avledede proteaser (proteinspaltende enzymer) som har vist seg å besitte anti-inflammatoriske, anti-trombotiske og fibrinolytiske egenskaper, og er slik et kosttilskudd som ofte anbefales i behandling av kreft.

 

Virkningsmekanismer

Det finnes mer enn 30 forskjellige prostaglandiner. Disse er delt inn i tre grupper der den ene gruppen (PGE-2) stimulerer til betennelser, mens de to andre (PGE-1 og PGE-2) demper dem.

Bromelain har vist seg å kunne redusere nivåene av betennelsesfremmende prostaglandin E2 (PGE-2).

PGE-2 regulerer en rekke cellulære prosesser og er en viktig regulator av kreftutviklingen gjennom COX-prostaglandin synteseveien. PGE2, som dannes av cyklooksygenaser (COX-1 og COX-2) fremmer betennelsestilstander i vevet som kreftcellene er helt avhengig av for å kunne vokse, “gjemme” seg fra immunforsvaret og spre seg.

I denne sammenheng er det interessant å se at regelmessig bruk av aspirin eller andre betennelsesdempende legemidler (COX-1 og COX-2 hemmere) har vist seg å gi en signifikant reduksjon i risiko for utvikling av kreft i tykktarm/endetarm.

Bromelain har også vist seg å kunne hemme nivåene av tromboksan A2 – et hormonliknende stoff som fremmer sammenklumping av blodplatene – en prosess kreftcellene er avhengig av for å kunne spre seg rundt i kroppen.

 

Kontraindikasjoner

Det anbefales å unngå bromelain om en tar immunhemmende eller blodfortynnende medikamenter.

 

Dosering og administrasjon

1 g 3-4 ganger daglig på tom mage er ofte en anbefalt dosering. Tilskudd med en konsentrasjon på over 2000 GDU anses som nødvendig for å gi ønskede resultater.

 

Kliniske betraktninger

Bromelain kan med fordel benyttes sammen med gurkemeie og curcumin da det ser ut til å fremme opptaket av disse. Bromelain benyttes typisk sammen med amygdalin, curcumin og grønn tea (EGCG). Bromelain anbefales spesielt ved melanoma, brystkreft, eggstokkreft, lungekreft, endetarmskreft og generelt ved metastaserende kreft.