Hjem

Kronoterapi

Kronoterapi

Kronoterapi er definert som koordinasjonen av biologiske rytmer med medisinsk behandling. Medisiner og kosttilskudd sin virkning i kroppen kan påvirkes av stoffskiftets naturlige sykluser. Derfor har man begynt å gi medisiner og kosttilskudd på bestemte tider i døgnet for å forsterke deres effekt og for å redusere bivirkninger.

Nesten enhver kjemoterapi man mottar vil nemlig ha sin optimale tid for administrasjon. Det er på denne tiden stoffet vil være mest effektiv i bekjempelse av kreftceller, og minst giftig for sunne celler.

Kliniske studier av eggstokk-, nyre-, bryst-, og leverkreft har vist at kjemoterapier som er blitt gitt på optimale tider av døgnet ofte fører til betydelig bedre respons. 

Dette er nyere viten som ennå ikke benyttes ved norske sykehus, men ledende medisinske miljøer benytter seg av denne metoden, så noen enkle søk på kjemoterapien en benytter skal kunne gi svar på om det finnes optimale tidspunkter for administrasjon av denne.

 

Kilder