Hjem

Newcastle virus

Newcastle virus

Kreftbehandling ved hjelp av Newcastle virus disease springer ut av observasjonen den ungarsk-amerikanske forskeren Dr. Laszlo K Csatary gjorde i 1970. Da kom han over en hønseoppdretter som gjennomgikk en komplett remisjon fra sin magekreft under et utbrudd av en Newcastle virus epedemi blant hønsene hans. Basert på denne observasjonen ble det gjort små skala studier med ikke-patogene Newcastle vibrio på terminale kreftpasienter. Virusterapien viste seg raskt å gi gode resultater.

Dette tilfellet var ikke enestående da en rekke leger også tidligere hadde observert lignende interessante fenomener blant sine pasienter: Pasienter som hadde fått påvist kreft, og som tilfeldigvis hadde en virusinfeksjon ble observert å friskne til og kunne i tilfeller oppleve en remisjon fra sine symptomer.

Ved en akutt infeksjon så minsker man også risikoen for å utvikle kreft senere i livet. Historien har vist oss at når antallet infeksjonssykdommer reduseres, så får man en tilsvarende økning i krefttilfeller med et 10 års etterslep [1]. En akutt infeksjon vekker nemlig immunforsvaret fra sine daglige vedlikeholdsoppgavene og over i en modus der det samler troppene for å bekjempe ulumskheter. Når immunforsvaret bekjemper en akutt infeksjon, så vil det faktisk også være i stand til å hemme tumor vekst og aktivt ødelegge kreftceller.

Newcastle disease virus er vanligvis antatt å være et fugleinfluensa, men det kan også infisere mennesker. Selv om NDV potensielt kan være dødelig for fugler, vil viruset bare føre til lettere sykdom hos mennesker.

Ved å infisere seg med NDV så søker man å gjøre kreftcellene synlige for immunforsvaret og/eller å stimulere immunforsvaret til å angripe kreftcellene. En stor andel kliniske studier har blitt gjennomført med gode resultater, men det er ennå ikke gjennomført noen randomiserte, dobbeltblinde og placebokontrollerte studier med tanke på kommersialisering. NDV vurderes derfor ikke som et mulig behandlingsalternativ blant ortodokse konvensjonelle medisinere.

I likhet med andre virus, infiserer NDV celler (kalt vertscellene) og bruker disse cellene til å gjenskape (lage kopier av) seg selv. Forskerne er spesielt interessert i NDV fordi dette viruset formere seg betydelig raskere i menneskelige kreftceller enn i de fleste normale menneskelige celler og viruset har den egenskapet at det kan drepe, eller markere kreftcellene, mens det forlater de normale cellene nesten upåvirket, og av denne grunnen blir viruset studert som en gunstig behandling for kreft.

Kreftcellene brytes ned eller merkes i det minste av viruset på en slik måte at de kan identifiseres og dermed ødelegges av immunsystemet. Viruset aktiverer også immunceller til å skille ut signalstoffer som aktiverer hele immunsystemet. Feberen som følger med injeksjonen klargjør også det spesifikke og ikke-spesifikke immunsystemt for kreftcellene som synliggjøres etter hvert som viruset sprer seg i kroppen.

En inflammasjon fører først til en mykgjøring og hevelse av tumoren. Hos tumormarkørene vil man se et lignende mønster der en først etter noen uker,eller noen ganger måneder vil se nedgang etter hvert som tumoren løses opp av immunsystemet. Et lignende bilde ses i pasientens velvære. Man vil i begynnelsen typisk føle seg sliten og trett mens immunsystemet angriper og skiller ut kreftcellene. En vil derfor gjøre klokt i å gjennomføre støttende tiltak for kroppens avgiftningsorganer (lever/nyrer).

En plausibel (men ennå ikke bevist) forklaring på virusets virknignsmekanisme kan være knyttet til mangler i kreftcellers interferon-system. Interferon er et naturlig anti-viralt stoff som fungerer som kroppens første forsvarslinje mot virus. I motsetning til aktivering av immunsystemet og produksjon av antistoffer, aktiveres Interferon systemet umiddelbart etter at infeksjonsprosessen har funnet sted, og hemmer slik den selv-reproduserende virale prosessen. Kreftcellers svekkede interferon-systemet ser slik ut til å kunne gjøre kreftcellene utsatt for virusinfeksjoner av typen NDV.

Dette viruset gir derfor grobunn for optimisme ved at det fremstår å kunne være et ideelt cytostatika: alle kreftceller er berørt, mens sunne normalt differensierte celler er spart. Hvis kreftforløpet har kommet et godt stykke på vei vil en “vaksine” ofte bli for svak som enebehandling, og man bør derfor kombinere den med andre ikke- immunhemmende behandlingsalternativ for å oppnå ønsket effekt.

Newcastle virus disease er altså sjelden kurativt, men NVD blir typisk brukt daglig i en startfase for å redusere og hemme tumorene nok til at de kan kontrolleres av annen behandling.

 

Klinikker som tilbyr Newcastle virus