Hjem

Ornithine

Ornithine 

Ornithine benyttes i dosering på opp til 10 gram daglig, men to gram tre ganger daglig ser ut til å være en fornuftig dosering å starte med. Ornithine er en ikke-essensiell aminosyre som ved å stimulere anabolismen kan gjøre at en henter seg raskere inn etter operasjoner og strålebehandling. Ornithine benyttes kun i en begrenset periode da den i et lengre perspektiv muligens kan fungere som en vekstfaktor for kreftcellene.