Hjem

Thymus ekstrakter

Ved bruk av thymsuterapi ønsker en å påvirke og utnytte vårt eget immunforsvar til å identifisere og ødelegge kreftceller. Thymusterapi består av injeksjoner av spesifikke thymushormoner, såkalte thymuspeptider.

Thymus er en kjertel i lymfesystemet som er spesielt viktig med tanke på cellemediert immunologisk forsvar – cellulær immunitet er primært mediert av T-lymfocytter og involverer celle til celle kontakt med mikroorganismer og andre patogener. T-cellene er immunceller som har til oppgave å identifisere fremmede uønskede celler, og ødelegge dem før de kan utgjøre en fare.

Thymuskjertelen er en del av lymfesystemet som forøvrig består av beinmargen, milten, alle lymfeknutene og de hvite blodcellene. Den er størst og mest aktiv i årene frem til puberteten, og minsker deretter med alderen. Kjertelen erstattes så gradvis av fett og bindevev, og de aktive thymus substansene som er så viktige for kroppens forsvar minker parallelt med størrelsen på kjertelen.

T-lymfocyttene er avhengige av thymushormoner for optimal aktivitet, og ved thymusterapi forsøker vi å økte produksjonen av og aktiviteten til T-lymfocyttene ved hjelp av thymusinjeksjoner.

Thymuspreparater som benyttes i behandling av kreft består for det meste av thymuspeptider fra ferske, tørkede eller frosne kalvekjertler. Disse inneholder thymuspeptider som er lignende dem som thymuskjertelen selv produserer. Kjertelen har trolig over 40 forskjellige aktive stoffer som i et komplekst samspill kan øke antallet og funksjonsevnene til de hvite blodlegemene, så det er anbefalt å benytte preparater som inneholder et vidt komplex av thymushormoner i behandling av kreft.

Et typisk thymusterapi program består av daglige eller ukentlige injeksjoner over flere måneder til et helt år. Thymusinjeksjoner kan bestilles fra Tyskland, men det anbefales å kontakte en klinikk som har erfaring med kreft og thymusterapi. Denne terapiformen er fri for alvorlige bivirkninger, og en kan forvente økt velvære, men i de fleste tilfeller og en målbar objektiv tumorrespons.