Hjem

Viagra (Sildenafil)

Viagra (Sildenafil)

For å fungere effektivt må tumorspesifikke t-celler være tilstede i et rimelig antall, opprettholde sin tumor spesifisitet og aktiverte fenotype, transporteres til tumoren, og være i stand til å ødelegge ondartede celler vel fremme ved målet. Men en klinisk signifikant immunrespons er svært begrenset av tumorers evne til å manipulere sitt mikromiljø.

Tumorer benytter celler som myeloid avledede suppressor celler (MDSCs) og regulatoriske T-celler til å undertrykke immunforsvaret, og hjelper slik tumoren til å gjemme seg fra immunforsvarets hvite blodceller (T-celler).  Undertrykkelse av T-celler ved MDScs krever blant annet nitrogenoksid produksjon. Ved å redusere nitrogenoksid nivåene kan man derfor styrke immunforsvaret hos kreftpasienter. Sildenafil (virkestoffet i viagra) hemmer produksjonen av nitrogenoksid fra myeloid avledede suppressor celler (MDSCs) ved å blokkerer to genregulerende enzymer – arginase og nitrogenoksid syntase, som trigger undertrykkelse av immunforsvaret ved hjelp av MDSCs og gjør slik tumoren synlig for immunforsvaret.

Nitrogenoksid produserende immunceller (myeloid avledede suppressor celler (MDSCs)) benytter normalt nitrogenoksid til å bringe immunsystemet ned igjen til normalnivå etter at det har vært i en angrepsmodus i respons på ukjent materiale. Men i tilfeller av kreft lager myeloid avledede suppressor celler en slags tåke som holder tumoren skjult fra de hvite blodcellene (T-cellene). Sildenafil ser ut til å stoppe denne prosessen, og stopper slik nitrogenoksid produsert av MDSCs, og lar andre immunceller “se” kreften og angripe den.

Sildenafil støtter slik opp om immunsystemets cellulære respons mot kreftcellene, og har i studier vist seg å forsterke intratumoral T-celle infiltrasjon og aktivisering, redusere tumor vekst, og forbedrer effekten av T-celle terapi.