Hjem

Caserapporter, studier, etc…

Hydrogen therapy can be used to control tumor progression and alleviate the adverse events of medications in patients with advanced non-small cell lung cancer:
https://www.medgasres.com/article.asp?issn=2045-9912;year=2020;volume=10;issue=2;spage=75;epage=80;aulast=Chen

Here is a link to my latest lecture on the origin of cancer as a mitochondrial metabolic disease.
https://www.youtube.com/watch?v=06e-PwhmSq8

Dobesilate blir i denne caserapporten gitt utenfor godkjent indikasjon for å hemme FGF-sinalering i et tilfelle av lungekreft. Effekten er dramatisk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4544079/#R29

Her følger en caserapport om en komplett remisjon av en spindel-celle karsinom ved bruk av et kosttilskudd (germanium GE-132) kjøpt på helsekostbutikken. https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)48656-8/fulltext

Den soppdrepende medisinen intraconazole viser her virkning ved langtkommet basalcellekarsinom.

ASCO Publications@ASCO_pubs

Case Report: Itraconazole for advanced basal cell carcinoma https://fal.cn/3agdD
#JCOOP

Just published! Repurposing of drugs for triple negative breast cancer: an overview. Drug repurposing is a highly interesting novelty strategy for oncology. https://www.anticancerfund.org/en/repurposing-drugs-triple-negative-breast-cancer-overview #anticancerfund #drugrepurposing #cancerresearch

Kreftfri. no mener man må stille spørsmål ved om NAFKAM fyller den funksjon det er tenkt å fylle, og om NAFKAM - med tanke på den kvaliteten de her, og jevnt over leverer, i det hele tatt har livet rett. https://nafkam.no/kreftfrino-vurdert #nafkam

I dette tilfelle fremmer periodisk faste og en ketogen diett, sammen med medisiner rettet mot å kontrollere myastenisymptomer, en fullstendige tilbakegang av metastatisk thymom. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2020.00578/full

Her er en caserapport i fra en lege med langtkommet bukspyttkjertelkreft som har greid å reversere kreftutviklingen sin ved hjelp av gemcitabine, capecitabine, paricalcitol og hydroxychloroquine. http://apc.amegroups.com/article/view/4269/5197Her

Her følger en caserapport om en komplett remisjon av en kronisk lymfatisk leukemi ved bruk av grønn te ekstrakt (EGCG).

https://www.researchgate.net/publication/288857079_A_Case_of_Complete_and_Durable_Molecular_Remission_of_Chronic_Lymphocytic_Leukemia_Following_Treatment_with_Epigallocatechin-3-gallate_an_Extract_of_Green_Tea

Last mer...