Hjem

Bruk av urter i behandling av kreft

Medisinplantene og deres plantekjemikalier har vært en del av menneskets kosthold og blitt benyttet som medisin for å fremme helse og behandle sykdom siden tidenes morgen.

I dag må plantemedisiner ofte benyttes da de norske lover/byråkratiet ikke gir leger eller kreftpasienter nødvendig frihet til å benytte de medikamentene de skulle ønske å benytte for gitt diagnose.

Forskning på plantemedisiner

Utallige plantekjemikalier (se f.eks. en rekke alkaloider, terpenoider og fenoliske forbindelser) har isolert sett vist seg å ha en betydelig effekt på syntese- og signalveier som kan hemme vekst hos kreftceller gjennom å være anti-karsinogene, anti-inflammatoriske, anti-proliferative og anti-østrogene, og det uten alvorlige bivirkninger.

Men plantemedisiner krever uavhengig forskning – og det er mangelvare. De store gode studiene finnes derfor ikke.

Det er og en kjensgjerning at forskning på plantekjemikalier i begrenset grad blir publisert såfremt forskningen ikke kan føre frem til et patent.

Vi er derfor:

  1. avhengig av å benytte tradisjonelle medisinske systemer som Ayurveda, TCM, The Thomsonian system og andre systemer fra folkemedisinen for å få informasjon om virkning og bivirkning.
  2. avhengige av å søke i patentlitteraturen for å finne upublisert informasjon og forskning som kan gi oss ny og bedre innsikt.
  3. avhengige av å benytte cellestudier, dyreforsøk, kliniske erfaringer og småskala studier som vi kan benytte for å ta kvalifiserte beslutninger.

… sett sammen kan punktene benyttes for å finne og identifisere mønstre som man kan basere beslutningen sin på. Man kan for eksempel se på om det finnes beslektede urter med samme virkestoff som er blitt benyttet mot samme lidelse på tvers av ulike medisinske systemer, for så å bygge videre på dette ved hjelp av kliniske erfaringer og nyere medisinske studier – flere lag av data lagt opp på hverandre kan gi et tydelig bilde. Og ved å legge flere lag opp på hverandre på denne måten kan man trekke lærdom i fra store mengder data, data som isolert sett ikke hadde vært til særlig nytte for kreftpasienten.

Lærdommen man gjør seg sees så opp mot hva man har å tape på å benytte middelet eller metoden, og opp mot hvor stor risiko det er for alvorlige bivirkninger.

Doseringer av plantekjemikalier

Kosttilskudd og urter vil i liten grad ha effekt om en ikke optimaliserer doseringen av tilskuddene en benytter, og for å forvente virkning ved kreft kreves typisk en helt annen dosering enn det som står anbefalt på innholdsanvisningen.

Virkningene er alltid doseavhengige, og for å forgifte kreftceller og manipulere signal- og synteseveier vil en av og til måtte bevege seg opp i doseringer som ligger tett opp til der en må forvente å kunne få forgiftningssymptomer. Men mer vanlig er det å rullere på ulike kombinasjoner av urter/cellegifter med lav systemisk giftighet, nettopp for å unngå immunhemmende effekter. For det er den vedvarende daglige administrasjon av krefthemmende midler og metoder som vil kunne kontrollere kreftforløpet, og sjeldent aggressive forgiftningsforsøk. Det er uansett av stor betydning å gjøre grundige undersøkelser før man eventuelt velger å inkludere et kosttilskudd eller urt i sin behandlingsstrategi.

Spesielt interessant urtemedisin

  • Aloe Arborescens
  • Cannabisolje
  • Curcumin
  • Pau ‘d arco
  • Rhus verniciflua Stokes
  • Rodent Tuber
  • Scutellaria barbata

Kjøp av urteekstrakter

Seriøsiteten til produsenter av urteekstrakter varierer. Det kan derfor være lurt å sjekke dem for ISO- eller GMP-sertifiseringer, som kan si noe om kvaliteten på ingredienser og produksjonsstandarder.

Les mer: Gå til menypunktet tekstforklaring for å lese mer om de ulike urtene og kosttilskuddene som kan være aktuelle i behandling av kreftsykdom.


Kilder