Hjem

Benytte histamin reseptor antagonister

Benytte histamin reseptor antagonister

– Administrasjon av cimetidine kan aktivere en immunrespons slik at immunforsvaret kan angripe og potensielt eliminere tumoren.

Histamin, en viktig betennelsesmediator, er involvert i vekstregulering, differensiering og utvikling under graviditet. Embryoniske prosesser vekkes ved utvikling av kreft; høy histaminbiosyntese og histaminreseptorer er funnet i ulike typer kreft, som for eksempel melanom, tykktarms- og brystkreft, samt i eksperimentelle tumorer der histamin er funnet å fungere som en viktig parakrin (ustillelse fra naboceller) og autokrine (cellen sender signal til seg selv) regulator av celleproliferasjon.

Histamine er en av flere faktorer som fører til et immunhemmende miljø som kreftcellene er avhengig av for videre vekst og metastasering. I en tumors mikromiljø virker histamine hemmende på immunforsvarets evne til å angripe kreftcellene.

Cimetidine er en histamin reseptor antagonist – det vil si at cimetidin har evne til å binde seg med en histamin reseptor uten å utløse en biologisk respons – dette kan bidra til å redusere immunsuppresjon forårsaket av høye histamin nivåer i en tumors mikromiljø. Cimetidine stimulerer også til lymfocytt aktivitet ved å hemme regulatoriske T-celler, og har evnen til å hemme uttrykket av E-selectin – adhesjon av kreftceller til vaskulære endotheliale celler som uttrykker E-selectin er et viktig steg i invasjon og metastasering.