Hjem

Fjerne sialinsyren som kamuflerer kreftcellene

Fjerne sialinsyren som kamuflerer kreftcellene

Kreftceller produsere et ytre beskyttende dekke som kamuflerer kreftcellenes epitope struktur slik at immunforsvaret ikke kan gjenkjenne cellene. Dette beskyttende dekket inneholder sialinsyre, som er lite immunogent, og dermed hindrer muligheten for at et antigen eller epitop skal provosere frem en immunrespons, og en er derfor avhengig å finne en vei rundt dette problemet for å kunne rette immunforsvaret mot kreftcellene.

Vi søker derfor å hjelpe til med å fjerne de negativt ladede sialinene fra svulstene for å gjøre dem synlige for immunforsvaret.

Kreftpasienter med metastaser vil som regel ha høye nivåer av serum sialinsyre i forhold til pasienter som ikke har metastaser, og høye nivåer av sialinsyren vil derfor også være forbundet med en dårlig prognose. Dette gjør sialinsyre til en markør for diagnostiske formål, men det åpner også opp for mulige behandlingsalternativer.

Ved høye nivåer av sialinsyre bør man se i retning av visse ikke-patogene vibrio som Newcastle Virus disease, og/eller visse former av ellagitannins (granatepleskall, multer, etc, ..), for å hjelpe til med å fjerne de negativt ladede sialinene fra svulstene, for slik å eksponere kreftcellenes epitoper som kamufleres av sialinsyren. Neuraminidase som en får gratis ved influensavirus vil og kunne bryte ned sialinsyren, og slik gjøre kreftceller synlig for immunforsvaret, men man må ta en individuell vurdering på om man vil prøve å la seg smitte hvis man på forhånd har fått ødelagt immunforsvaret av konvensjonell cellegift.

En hever ved dette også immunresponsen ved at sirkulerende kreftbekjempende blodkomponenter som er blitt bundet opp av sialinsyren igjen kan frigjøres.

Greier en selektivt å fjerne sialinsyren fra vev og blodet så vil en også fjerne den begrensningen som veldig ofte gjør kreft umulig å kurere (ut over operative inngrep) bli eliminert. Dette vil i sin tur tillate kroppen å angripe og ødelegge en svulst på samme måte den avviser et transplantert organ, som igjen gjør at dette er en tilnærming som kan funger selv for kreftrammede med langtkommende diagnoser.

En søker her primært å supplere med tanniner og garvestoffer, og disse finnes det rikelig av i granatepleskall.

 

Kilder