Hjem

Korrigere abnormaliteter i blodets koagulasjon

Det er ikke uvanlig at en kreftsykdom fører til abnormaliteter i blodets koagulasjon. Ved kreft kan blodet hyperkoagulere ved at tumorer stimulerer til overproduksjon av blodplater og et protein som kalles fibrin, som så fører til at blodcellene binder seg sammen og gjør blodet klebrig. Blodet kan også hypokuagulere grunnet tap av blodplater, svekket leverfunksjon, eller bruk av blodfortynnende medikamenter/naturmidler.

Både hyperkoagulering og hypokoagulering er dårlig nytt:

Tap av klebrighet øker risikoen for homorider og ukontrollerbare blødninger, og er en tilstand som kan være spesielt farlig for kreftpasienter som benytter seg av kjemoterapier, eller som må opereres. Genetisk disponibilitet og bruk kjemoterapi er i de fleste tilfeller årsak til tap av klebrighet. Økt klebrighet fremmer videre vekst og spredning, og øker risikoen for blodpropp. Kreftcellene øker klebrigheten ved å aktivere blodplatene ved å skille ut biokjemikalier som kalles for prokoagulanter.

Ved å aktivere blodplatene beskytter kreftcellene seg i fra “dreperceller (NK celler)” ved at blodplatene legger seg rundt kreftcellene som et beskyttende skjold. De aktiverte blodplatene kan og benyttes til å lage en vei for en eksisterende koloni av kreftceller inn i åresystemet, som gjøre det mulig for kreftcellene å spre seg til et nytt organ for å starte en ny koloni. Aktiviserte blodplater utskiller også stoffer som stimulerer til nydannelse av blodårer, som benyttes for å gi tumoren tilgang på næringstoffer for videre vekst.

Kreftrammede med det klebrigste blodet (som målt ved nivå av fibrin) har i studier vist seg å ha en fire ganger så stor sjanse å dø av kreft, enn de med minst klebrig blod (som målt ved nivå av fibrin). En gjør derfor lurt i å inkludere en strategi for å redusere klebrigheten til blodet i sin tilnærming.

En rekke matvarer og kosttilskudd vil kunne hjelpe en til å deaktivere blodplatene: Følger en anbefalingene gitt under diett (ingefær, hvitløk, etc,..) og suppler med tilskudd som vitamin D3, omega 3, nattokinase, bromelain, grønn tea ekstrakt, resveratrol og curcumin vil en ha en god strategi mot aktiveringen av blodets koagulasjon.

Konvensjonelle antikoagulerende medisiner har også vist seg å gi veldig gode resultater: Heparin kan benyttes, men dipyridamole er her det helt klart foretrukne alternativet, da det også ser ut til å inneha en rekke andre krefthemmende egenskaper.

Ved tap av klebrighet kan du følge anbefalingene som blir gitt under menypunktet hjelp for kreftavledede plager og komplikasjoner. 

 


 

Kilder

  • Pretreatment plasma fibrinogen level correlates with tumor progression and metastasis in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus. J Gastroenterol Hepatol. 2007 Dec;22(12):2222-7. This study revealed that higher levels of fibrinogen correlated with tumor progression, metastasis and poor responsiveness to CRT in ESCC patients.