Hjem

Stimulere opioid antagonister

Legemiddelet Naltrexone har vist seg å kunne kontrollere og begrense kreftutviklingen til de fleste typer kreft, og det uten signifikante bivirkninger. En benytter her en lav dose av Naltrexone (LDN) for å blokkere kroppens opioid reseptorene i 4-6 timer, og dette gir et økt antall opioid reseptorer (OGFr) og forhøyet nivå av endorfiner (OGF) i kroppen.

Ved å blokkere opioid reseptorene lurer man hjernen til å tro at kroppen mangler endorfiner, og den starter derfor å produsere mer endorfin. Opioid vekstfaktor (OGF) og dens reseptor (OGFr) regulerer celleproliferasjon, og både peptidet og reseptoren er tilstedeværende i et vidt spekter av kreftceller – ved å binde seg til reseptoren hemmer opioide vekstfaktorer kreftcellene i å vokse i G(1)S fasen av cellesyklusen. OGF har ikke bare en direkte krefthemmende effekt, men har også vist seg å kunne hemme vekst og utvikling ved å hemme de immunhemmende regulatoriske T-cellene.

LDN har vist seg som et spesielt godt alternativ ved lymfekreft, men en har også sett gode resultater ved en rekke ulike typer kreft som ved for eksempel prostata- og bukspyttkjertelkreft.