Hjem

Cellesyklushemmer

Pau d`arco

Pau d`arco

Pau d`arco (I), Tabebuia Impetiginosa, er et eviggrønt tre i fra de tropiske delene av Latin- og Sør-Amerika som tradisjonelt er blitt benyttet av urbefolkningen i Sør-Amerika ved forekomst av infeksjoner og kreft.

Pau d`arco har ingen gode studier å støtte seg på, men uavhengige kliniske erfaringer har vist at pau d`arco kan være effektivt ved de fleste typer kreft. Pau d`arco ser også ut til å skape synergier med de fleste tilskudd/medisiner, og en har sett at to uker i enkelttilfeller har vist seg å kunne være nok for å reversere (ikke kontrollere) kreftutviklingen.

Virkningsmekanismer

Pau d'arco som kreftbehandling

Det mest aktive komponentet i barken er trolig naphtofurandion derivater, som har vist seg å kunne stoppe celledelingen (G-2 i cellesyklusen) hos kreftceller ved å hemme Cdc 25 fosfatasen. Pau d`arco inneholder også andre kjente krefthemmende forbindelser (naphthoquinoner og anthraquinoner) med ulike biologiske aktiviteter. Disse virker immunfremmede ved å fungere antibiotisk, fungistatisk, anti-viralt, smertedempende og anti-parasittisk.

Kliniske vurderinger

Pau d`arco har erfaringsmessig vist seg å være effektiv ved de fleste typer kreft, og barken ser ut til å skape synergier med de fleste andre tilskudd/metoder, noe som gjør at pau d`arco kan anbefales til alle kreftrammede, også de som velger å benytte seg av konvensjonelle cellegifter.

To uker har i enkelttilfeller vist seg å kunne være nok for å reversere (ikke kontrollere) kreftutviklingen, da enten i form av klyster ved tykktarmskreft eller som varmtvannsuttrekk ved andre kreftformer.

Pau d`arco hemmer kreftcellene i G-2 fasen i cellesyklusen, og vil derfor virke spesielt godt i synergi med medisiner/tilskudd (f.eks. taxol og resveratrol) som hemmer G-1 fasen i cellesyklusen.

En har også sett at Pau d`arco kan ha en gunstig effekt ved leddgikt, smerte, soppinfeksjon, parasittinfeksjon og andre systemiske infeksjoner.

Dosering og administrasjon

Pau d'arco bark som kreftbehandling

Minimum fem spiseskjeer (gjerne høyere om en ikke opplever for plagsomme bivirkninger) av barken kokes (trykkoker er ideelt) i 20 minutter før den siles bort. Den gjenværende væsken drikkes jevnt gjennom hele dagen. Grunnet de sterke krefthemmende egenskapene til pau d`arco er det ikke noe problem å bruke sukker i dette flytende ekstraktet – honning, stevia og lime er andre alternativer som kan benyttes for å smaksette ekstraktet.

Klyster med et veldig sterkt pau d`arco ekstrakt rapporteres å kunne gi god effekt i tilfeller av endetarmskreft.

For høyest mulig biotilgjengelighet bør avkoket ideelt sett blandes med DMSO, men DMSO kan være vanskelig å få tak i, og det gjør også at hele kroppen får en sterk hvitløksaktig lukt, så dette ikke noe for hvermansen.

Bivirkninger og kontradindikasjoner

Pau d`arco har vist seg giftig for kreftceller, sopp, parasitter, virus og andre mikroorganismer, men en har ikke sett at planteekstraktet har vist seg giftig for de normale cellene i kroppen. Pau d`arco er derfor klassifisert som et veldig sikkert planteekstrakt.  Bivirkninger som kan oppstå ved høye doseringer er kvalme, en mild blodfortynnende effekt og løs mage, men disse er doseavhengige og forsvinner så fort man senker doseringen.

Sluttkommentar

Pau d`arco er i følge mengden rapporterte kliniske erfaringer kanskje den planten som oftest alene har vist seg å gi en komplett respons ved langtkommet kreft. Innenfor plantemedisinen rangerer man derfor innerbarken fra dette treet som det enkeltstående mest potente virkemiddelet man har i behandling av kreft, og med tanke på hvor få bivirkninger det er forbundet med bruk av pau d`arco ekstrakt, så er avkok av denne innerbarken noe alle kreftrammede bør vurdere å innlemme i sin protokoll.

Det er store kvalitetsforskjeller blant de ulike typer pau d`arco bark som blir tilbudt. Den av høyest kvalitet skal være malt bark fra artene Avellenedae eller Impetiginosa.

Pau d`arco er klassifisert som legemiddel, og er av den grunn ikke er lov til å importere fra USA og EU, men man kan få barken sendt poste restante til et postcenter i Sverige, for så å kjøre over grensen og hente den der. Flere svenske helsekostbutikker som ligger rett over grensen fører forøvrig Pau d`arco. Typisk kjøper man halvkilos- til kilospakker av barken, og den er slik og et billig virkemiddel.

Synergister

  • Taxol (L)
  • Resveratrol (NQO1 modulator)
  • Mebendazole (L)
  • Niacinamide (kan benyttes sammen med Pau d`arco i tilfeller av bryst-, blære-, ikke-småcellet lunge-, bukspyttkjertel-, tykktarm-, og prostatakreft [1]
  • Sulforaphane (NQO1 modulator)
  • Sulindac (NQO1 modulator)
  • Cellesyklushemmere