Hjem

Ctr1

Sølvvann

Sølvvann

Virkningsmekanismer

  • Hemmer opptaket av kopper
  • Genererer ROS
  • Antibakteriell

Dosering

Følg prosedyren til rapporten (1) som ligger ved som kilde.

 

Bivirkninger

Ved store doseringer over lang tid kan man bli sølvforgiftet og utvikle argyri.

 

Synergister

 

Anskaffelse

 

 


 

Kilder

  1. Activity and pharmacology of homemade silver nanoparticles in refractory metastatic head and neck squamous cell cancer. Head Neck. 2019 Jan;41(1):E11-E16.
  2. Ctr1 transports silver into mammalian cells, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Volume 24, Issue 3, July 2010, Pages 178-184
  3. CTR1 Silencing Inhibits Angiogenesis by Limiting Copper Entry into Endothelial Cells, PLOS ONE 8(9): e71982.
  4. A Case of Argyria Following Colloidal Silver Ingestion, Ann Dermatol. 2009 Aug; 21(3): 308–310.