Hjem

NF-kB

Korrigere kronisk inflammasjon

Korrigere kronisk inflammasjon

En inflammasjon er den mekanismen kroppen benytter for å reparere lesjoner og forfølge fremmedlegemer i kroppen. Ved reparasjon av normalt vev vil produksjonen av inflammatoriske stimuli stoppe opp så fort vevet er blitt reparert, men i tilfeller av kreft sender kreftcellene ut signaler som stimulerer immunceller til å produsere en vedvarende inflammasjonstilstand.

Inflammasjonen leverer da bioaktive molekyler til tumors mikromiljø, herunder vekstfaktorer som opprettholder proliferative signaler, overlevelses faktorer som begrenser celledød, pro-angiogenese faktorer, ekstracellulære matrix-endrings enzymer som fremmer angiogenese, invasjon og metastasering, og induktivesignaler som fører til aktivering av EMT og andre alternative kreftregulatoriske programmer.

Kreftceller villeder med dette kroppens tilhelningsmekanismer i den hensikt å fremme en inflammasjon, og takket være inflammasjonen kan kreftcellene trenge seg inn i nærliggende vev, nå blodomløpet og spre seg rundt om i kroppen – selve prosessen og substansene som gjør det mulig for immunforsvaret å reparere lesjoner og forfølge fremmedlegemer i kroppen, blir av kreftcellene altså benyttet til deres egen fordel for å drive kreftutviklingen videre.

En inflammasjonstilstand vil i stor grad kunne fremme en utvikling av forstadier av kreft til fullt utviklet kreft, og ved diagnostisert kreft ser en at de tilfellene med høy grad av inflammasjon typisk er mer aggressive og har lettere for å spre seg enn de med lav grad av inflammasjon – i studier har kreftrammede med lav grad av inflammasjon vist seg å ha dobbelt så stor sjanse for å kunne bli kategorisert som langtidsoverlevende.[1]

En rekke studier har også vist at mennesker med vedvarende inflammastoriske tilstander er mer disponible for kreft, og at mennesker som over tid har tatt anti-inflammatoriske medikamenter er mindre disponible for kreft enn andre. Uheldigvis har disse medikamentene en rekke uheldige bivirkninger som gjør at man over tid ikke kan benytte seg av dem i den hensikt å forebygge kreft, men det finnes en rekke naturlige metoder og tilskudd som en trygt kan benytte seg av.

Høy grad av inflammasjon vil drive kreftutviklingen hurtig videre, men en vil ofte se at en kan greie å bremse kreftforløpet ved hjelp av anti-inflammatoriske tiltak, der en blokkere inflammatoriske mediatorer og signalveier – noen ganger observeres drastiske forbedringer ved å benytte en helhetlig anti-inflammatorisk tilnærming.

 

Primære virkemidler

 • Bakepulver
 • Boswellia
 • Cape (caffeic acid phenethyl ester)
 • CBD-olje
 • Celebrex (L)
 • Curcumin og bromelain
 • Diclofenac/Voltaren (L) (ved høy IL-6)
 • Ketorolac (ved høy IL-6)
 • Nimesulide (L)
 • Olivenbladekstrakt
 • Omega-3
 • Sulindak (L)
 • Redusere inntaket av omega 6 og øke inntaket av omega 3
 • Korrigere eventuelle lave nivåer av vitamin D (25OHD)

Ved neuroinflammasjon er en ketogen diett, boswellia, CBD-olje og omega-3 gode valgmuligheter.

 

Tiltak rettet mot å hemme og hindre utviklingen av videre inflammasjon vil kreve en helhetlig tilnærming der en eliminerer pro-inflammatoriske giftstoffer, benytter en anti-inflammatorisk diett, søker emosjonell balanse og tilfredstiller kroppens behov for søvn og mosjon.

For å måle og overvåke nivået av inflammasjon i kroppen kan en ta blodprøver der en måler CRP (c-reaktivt protein) og interleukin-6.

 

Mulige synergister

 • Honokiol (hemmer STAT3)
 • Parthenolide (hemmer STAT3)
 • Resveratrol (hemmer STAT3)

 

 


 

Kilder

 • A Multi-targeted Approach to Suppress Tumor-Promoting Inflammation. Semin Cancer Biol. 2015 Dec; 35 Suppl: S151–S184.
 • NF-κB Functions in Tumor Initiation by Suppressing the Surveillance of Both Innate and Adaptive Immune Cells. Cell Rep. 2014 Sep 24. pii: S2211-1247(14)00725-6. doi: 10.1016/j.celrep.2014.08.049. [Epub ahead of print] Together, these data suggest that NF-κB functions in the early stages of transformation by suppressing immune surveillance of both innate and adaptive immune cells, information that may be useful for targeted immunotherapies.
 • Curcumin Downregulates NF-kB and Related Genes in Patients with Multiple Myeloma: Results of a Phase I/II Study. Blood 2007 110:1177;
 • Role of C-reactive protein in urological cancers: A useful biomarker for predicting outcomes. Int J Urol. 2012 Aug 16. doi: 10.1111/j.1442-2042.2012.03121.x. [Epub ahead of print]. these findings show that C-reactive protein can act as an important biomarker for urological cancers. This review discusses the importance of C-reactive protein as a prognostic biomarker in urological cancers on the basis of the currently available evidence.
 • COX-2 Inhibitor Celecoxib Suppresses Tumor Growth and Lung Metastasis of a Murine Mammary Cancer. Anticancer Research November-December 2006 vol. 26 no. 6B 4245-4254. Results: Tumor volumes were significantly reduced in association with an increase in apoptosis and a decrease in DNA synthesis in tumor tissues.
 • Chemopreventive Activity of Celecoxib, a Specific Cyclooxygenase-2 Inhibitor, against Colon Carcinogenesis Cancer Res February 1, 1998 58; 409 Remarkably, dietary administration of celecoxib inhibited both incidence and multiplicity of colon tumors by about 93 and 97%, respectively. It also suppressed the overall colon tumor burden by more than 87%.
 • Cellular and molecular pathways linking inflammation and cancer. Immunobiology. 2009;214(9-10):761-77. Epub 2009 Jul 17. Several experimental and epidemiological evidence indicate that, irrespective of the trigger for the development (chronic infection/inflammation or genetic alteration), a “smouldering” inflammation is associated with the most of, if not all, tumours and supports their progression. Several evidence have highlighted that tumours promote a constant influx of myelomonocytic cells that express inflammatory mediators supporting pro-tumoral functions
 • Nutritional and botanical modulation of the inflammatory cascade–eicosanoids, cyclooxygenases, and lipoxygenases–as an adjunct in cancer therapy. Integr Cancer Ther. 2002 Mar;1(1):7-37; discussion 37. Based on the hypothesis that natural agents capable of modulating both lipoxygenase and COX may advance the efficacy of cancer therapy, an overview and discussion is presented of dietary modifications and selected nutritional and botanical agents (notably, omega-3 fatty acids, antioxidants, boswellia, bromelain, curcumin, and quercetin) that favorably influence eicosanoid production.
 • Inflammation and breast cancer. Balancing immune response: crosstalk between adaptive and innate immune cells during breast cancer progression. Breast Cancer Res. 2007;9(4):212. Acute tumor-directed immune responses involving cytolytic T lymphocytes appear to protect against tumor development, whereas immune responses involving chronic activation of humoral immunity, infiltration by Th2 cells, and protumor-polarized innate inflammatory cells result in the promotion of tumor development and disease progression.
 • Evaluation of an inflammation-based prognostic score in patients with advanced ovarian cancer. Eur J Cancer. 2008 Jan;44(2):251-6. Epub 2007 Dec 26. The presence of a systemic inflammatory response, as measured by the GPS, is an independent predictor of poor overall survival in patients with advanced ovarian cancer independent of treatment received.
 • Regulation of Inflammation in Cancer by Eicosanoids. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2011 Nov; 96(0): 27–36.
 • Effects of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic n-3 Fatty Acids From Fish Oil and Preferential Cox-2 Inhibition on Systemic Syndromes in Patients With Advanced Lung Cancer. Nutrition and Cancer Volume 59, 2007 – Issue 1
 • Inflammation and Cancer: IL-6 and STAT3 Complete the Link. Cancer Cell VOLUME 15, ISSUE 2, P79-80, FEBRUARY 03, 2009
 • Evidence to Support the Anti-Cancer Effect of Olive Leaf Extract and Future Directions, Nutrients. 2016 Aug; 8(8): 513.
 • Oral NaHCO3 Activates a Splenic Anti-Inflammatory Pathway: Evidence That Cholinergic Signals Are Transmitted via Mesothelial Cells, The Journal of Immunology, 2018, 200: 000–000.
 • The Anti-Proliferative Effects of a Frankincense Extract in a Window of Opportunity Phase Ia Clinical Trial for Patients with Breast Cancer.  doi.org/10.21203/rs.3.rs-2050004/v1

 

Gurkemeie / curcumin

Kan gurkemeie og curcumin benyttes i behandling av kreft?

Gurkemeie (Curcuma longa) er en kjent krydderurt og medisinplante som i tusenvis av år er blitt benyttet i behandling av betennelsesaktige lidelser innenfor indisk og kinesisk naturmedisin. Hovedvirkestoffet i gurkemeie er av moderne vitenskap avdekket å være curcumin – et fargestoff og polyfenol som i over 100 publiserte kliniske studier har vist en rekke medisinske egenskaper. 

Pulverisert gurkemeie

En av hoveddriverne bak kreftutviklingen er som vi vet betennelse, og det var da ingen stor overraskelse da moderne vitenskapelige metoder etter hvert kunne bekrefte at curcumin kunne være et effektivt hjelpemiddel i arbeidet med å kontrollere kreftutviklingen.

Klinisk ser man at curcumin er et trygt, rimelig og ofte effektivt virkemiddel som de fleste kreftrammede kan benytte seg av.

Virkningsmekanismer

Det er identifisert 235 kjemiske forbindelser i gurkemeie, der de mest farmakologiske aktive er identifisert å være de tre gule pigmentene curcumin (80%), demetoksykurcumin (18%) og bisdimetoksykurcumin (2%) som finnes i jordstengelen til gurkemeieplanten. Pigmentene kalles for curcuminoider og curcumin ansees å være den mest aktive og virkningsfulle av dem.

Curcumin som kreftbehandling

Virkningsmekanismene bak curcumin sin krefthemmende effekt er komplekse, og er i det fulle og hele ennå ikke kjent for oss. Men det vi vet er at curcumin først og fremst er sterkt betennelsesdempende (hemmer COX-2 ved å hemme NF-kappa B), og begrenser slik utviklingen til kreftceller som trenger et pro-inflammatorisk miljø for vekst og spredning.

Proteinet NF-kappa B fremmer initiering, utvikling og spredning ved de fleste tilfeller av kreft, og det finnes i dag ingen bedre, billigere og lettere tilgjengelige alternativer enn curcumin og gurkemeie som effektivt hemmer Nf-kB.

NF-kB er og kronisk aktivert ved en rekke andre betennelsesaktige lidelser, som for eksempel gikt, IBS, astma, sinusitis og aterosklerose, og er således et attraktivt og populært behandlingsmål ved flere lidelser enn kreft.

Curcumin har og i et stort antall studier vist seg å besitte en rekke andre krefthemmende egenskaper (hemmer mTOR, Parp og PKC) som vi vet hemmer spredning av kreftceller, dannelsen av nye blodårer rundt en begynnende svulst og fremmer selvdestruksjonen av kreftceller.

Curcumin sin virkning ved kreft vil også være knyttet til en rekke av curcumin sine andre mer eller mindre kjente virkningsmekanismer, som blant annet viser seg i form av å være fungistatisk, antioksidantisk, antibakteriell, antikoagulant, platehemmer og anti-amyloid.

Kliniske betraktninger

Ved bruk av curcumin kan man forvente å hemme videre vekst og spredning over en kortere eller lengre periode. Curcumin er derfor et kosttilskudd som de fleste kreftrammede bør vurdere å innlemme i sin protokoll – åtte uker vil være nok for å se om en oppnår ønsket virkning. Klinisk ser vi typisk ondartede hudforandringer som forsvinner, beinmargskreft som stabiliserers over flere år, etc, ect,.. og det kun ved hjelp av curcumin og synergister.

I case-rapporten Long-term stabilisation of myeloma with curcumin som tidligere i år ble publisert i British Medical Journal ble for eksempel ett tilfelle av beinmargskreft med gjentatte tilbakefall kontrollert og reversert ved hjelp av curcumin og HBO alene.

Gurkemeie i seg selv har også vist seg å besitte såpass gode egenskaper ved betennelsesaktige lidelser (revmatisme, senebetennelse, autoimmune sykdommer) at det trolig vil være gunstig å benytte mye gurkemeie i kostholdet sitt om en har en kreftdiagnose.

For selv om noen av aktivitetene til gurkemeie kan etterlignes av curcumin, er andre aktiviteter curcumin-uavhengige – siden curcuminoidene benyttes i en isolert og standardisert form vil de ha en mer isolert og konsentrert virkning i menneskekroppen enn gurkemeie, som inneholder mange forbindelser i mindre doseringer, som gir en mildere men bredspektret virkning.

En rekke studier har vist at kombinasjonen av gurkemeie og curcumin har en overlegent bedre betennelsesdempende effekt enn curcumin alene. Studien, Essential turmeric oils enhance anti-inflammatory efficacy of curcumin in dextran sulfate sodium-induced colitis, er kun et av mange eksempler på at curcumin burde benyttes sammen med gurkemeie for å oppnå best mulig betennelsesdempende virkning.

Dosering og administrasjon

Curcumin er fettløselig og er ikke veldig biotilgjengelig/opptakelig, og et flytende varmtvannsekstrakt (te) – som ikke er uvanlig å benytte innenfor plantemedisin vil for eksempel være lite formålstjenlig å benytte. Men benytter man seg av synergister som kan bedre biotilgjengeligheten til curcumin, så ser vi at curcumin kan ha en moderat til god virkning ved kreftsykdom, og det selv om curcumin er begrenset av dårlig oppløselighet, lav absorpsjon fra tarm, hurtig metabolisering og rask systemisk eliminering.

Hvordan bruke curcumin?

Piperin benyttes for å bedre opptaket av curcumin og gurkemeie

Ved bruk av curcumin benytter man seg vanligvis av piperine sammen med curcuminpulveret for å bedre biotilgjengeligheten.

Piperine er et alkoloid som finnes i svart pepper som hemmer nedbrytingen av curcumin i leveren, noe som øker serumnivåene og tilgjengeligheten til cellene. I studien Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers, ser man for eksempel at en ved å kombinere 20 mg piperin med 2 gram curcumin kan øke curcumin sin totale biotilgjengelighet med opp til 2000%  i serum hos friske testpersoner.

Ved bruk av piperin tar man typisk en kapsel med sort pepper på samme tid som man tar sin dose med curcumin.

Man kan oppnå gode kliniske resultater kun ved å kombinere curcumin med piperine, men det vil trolig og være fordelaktig å ytterligere bedre biotilgjengeligheten til curcumin ved å blande curcumin sammen med en av synergistene:

… eller ta curcumin på samme tid som gurkemeie.

Curcumin kan være hardt for magen, og en bør av den grunn øke doseringen gradvis til en ligger på 6-8 g per dag, som er den doseringen som kreves for å kunne forvente virkning ved kreftsykdom. En begynner typisk med en daglig dosering på 1 gram, for så i løpet av fire uker til seks uker øke til en daglig dosering på 4-8 gram. Doseringen kan deles opp i to der man tar curcumin morgen og kveld, men det ser ut som om de beste resultatene kommer ved å ta en enkelt dosering (krever en individuell vurdering).

Ved mageproblemer har mange rapportert at man med fordel kan ta curcumin sammen med litt mat (eggehvite eller olivenolje), og/eller se i retning av liposomale curcumin-produkter.

I de tilfeller der man har fått kontroll over symdomsforløpet senker en typisk doseringen til under 4 gram per dag.

Hvordan bruke gurkemeie?

Ved bruk av gurkemeie benytter man seg av pulverisert rot (inneholder 3-4% curcumin). Gurkemeiepulver har en mild til moderat virkning i menneskekroppen, og det kan derfor være fordelaktig å benytte gurkemeie sammen med andre betennelseshemmende urter som cayennepepper, ingefær og kanel for en bedre betennelsesdempende virkningen.

Gurkemeie-te er en fin måte å få i seg gurkemeie på – det anbefales da å følge oppskrifter der gurkemeien kokes i 10 minutter for å bedre biotilgjengeligheten. En enkel og fin oppskrift på gurkemeie-te er: en teskje gurkemeie (kokes i 10 min), bittelitt svart pepper, ½ ts ghee, frisk ingefær og ½ ts kanel – gurkemeie og kanel kan irritere en tom mage, så det anbefales å drikke blandingen etter et måltid.

Et tips for å få i seg sin daglige dosering av gurkemeie er å blande gurkemeie sammen med eggehvite (og evt. litt fett), for så å lage en omelett av blandingen som en inkluderer i sitt daglige kosthold – eggehvite og fett fremmer virkningen ved å bedre opptaket av virkningstoffene i gurkemeien. Vegetarkarri eller kyllingsuppe med gurkemeie er to av mange oppskrifter som en eventuelt kan variere med.

Anbefalt daglig dosering ved behandling av inflammatoriske lidelser er 0,5 – 2 toppede teskjeer (1,5 – 6 g) av pulverisert gurkemeierot. Gurkemeie er godt tolerert av de fleste og gir få eller ingen bivirkninger innenfor de anbefalte daglige doseringene.

Ved synlige tumorer eller tumorer som ligger rett under overflaten kan man benytte et omslag med en blanding av gurkemeie og ekstra virgin kokosnøttolje, da dette ofte kan hjelpe til med å reversere og hemme kreftutviklingen lokalt.

Anskaffelse

Ved valg av leverandør bør man velge et merke som kan levere et curcumin-produkt som inneholder minimum 95% curcuminoider – lavere konsentrasjoner rapporteres virkningsløse.

 1. Anbefalt curcurmin produktDoctors Best C3 complex har vist seg som et veldig godt kosttilskudd – ekstraktet i dette kosttilskuddet er det samme som er blitt benyttet i forskningen på M.D. Anderson Cancer Center, som er den medisinske institusjonen som kanskje har forsket mest på curcumin og dens egenskaper i behandling av kreft.
 2. Super Bio-Curcumin (BCM-95) i fra LIFE skal være et annet godt produkt. En har med dette produktet sett at doseringer på 3 gram (fire kapsler to ganger daglig) har gitt ønskede resultater – enkelte har og begynt å svette orange når de har kommet opp på denne doseringen.
 3. Theracurmin (10% curcumin + 90% desmethoxycurcumin/bis-desmethoxycurcumin)
 4. Curcuminekstrakt kan kjøpes i bulk og en kan selv benytte anbefalte virkemidler for å bedre biotilgjengeligheten. For å teste kvaliteten til de ulike leverandørene som finnes kan man blande litt av curcuminen med klorin – produkter som inneholder høye konsentrasjoner (høy kvalitet) av curcumin vil få en dyp rubinrød farge.
 5. Gurkemeie vil du finne i pulverform i små glass i krydderavdelingen på din lokale matbutikk, i pulverform i store poser hos frukt og grønnsaksbutikker eller som kosttilskudd i helsekostbutikker.

Andre alternativer man kan vurdere: Cavacurmin, LipoCurcTM, Meriva (curcumin + phospholipids) og BioCurc

Synergister

En rekke medisiner og kosttilskudd nedregulerer de samme signal- og synteseveiene som fremmer overlevelse hos kreftcellene som curcumin, og kan med fordel benyttes sammen med curcumin for å skape synergi.

Medikamenter

 • Sulindak
 • Celebrex

Kosttilskudd

 • Grønn te ekstrakt
 • Omega 3
 • Bromelain
 • Quercetin

Kontraindikasjoner og bivirkninger

Bivirkninger ved bruk av gurkemeie og curcumin er få og små, men ved høye doseringer eller bruk sammen med medikamenter bør man være obs på at bivirkninger kan forekomme:

 • Gurkemeie og curcumin er antikoagulanter og platehemmere og må benyttes med varsomhet sammen med annet som tynner ut blodet, som for eksempel medikamentene dipyridamole, heparin og aspirin. K2 kan eventuelt benyttes om man får problemer grunnet curcumin sine blodfortynnenede egenskaper.
 • I kombinasjon med medikamenter som senker magesyren (f.eks. cimetidine) kan gurkemeie og curcumin føre til oppblåsthet, sure oppstøt, kvalme og mageonde.
 • Utslett, tretthet og diare er øvrig bivirkninger enkelte kan oppleve ved høye doseringer.
 • Gurkemeie og især curcumin er sterke fargestoffer som lett misfarger benkeplater, klær og ellers alt annet det kommer i kontakt med, og stoffene er så godt som umulig å få av i vask.

Kilder

 1. New insights into therapeutic activity and anticancer properties of curcumin, J Exp Pharmacol. 2017; 9: 31–45.
 2. Curcumin and curcuminoids in quest for medicinal status, Paper in Press, No 2012_258
 3. Long-term stabilisation of myeloma with curcumin, BMJ Case Reports 2017; doi:10.1136/bcr-2016-218148
 4. Long term use of curcumin in two smoldering multiple myeloma patients, Journal of Hematological Malignancies, 2013, Vol. 3, No.1 ISSN 1925-4024
 5. Stabilisation of Laryngeal AL Amyloidosis with Long Term Curcumin Therapy, Case Reports in Hematology Volume 2015 (2015), Article ID 910528, 4 pages
 6. Phase II trial of curcumin in patients with advanced pancreatic cancer, Clin Cancer Res. 2008 Jul 15;14(14):4491-9. Twenty-five patients were enrolled, with 21 evaluable for response. Circulating curcumin was detectable as drug in glucuronide and sulfate conjugate forms, albeit at low steady-state levels, suggesting poor oral bioavailability. Two patients showed clinical biological activity. One had ongoing stable disease for >18 months; interestingly, one additional patient had a brief, but marked, tumor regression (73%) accompanied by significant increases (4- to 35-fold) in serum cytokine levels (IL-6, IL-8, IL-10, and IL-1 receptor antagonists).
 7. Curcumin Downregulates NF-kB and Related Genes in Patients with Multiple Myeloma: Results of a Phase I/II Study, Blood 2007 110:1177; This is the first report to indicate that curcumin, a highly safe agent, is bioavailable and can downregulate NF.kb, STAT3 and COX2 in MM pts. These findings suggest a potential therapeutic role for curcumin that can be further investigated either alone or as a modulator of chemoresistance in combination with other active agents.
 8. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions, Anticancer Res. 2001 Jul-Aug;21(4B):2895-900. In conclusion, this study demonstrated that curcumin is not toxic to humans up to 8,000 mg/day when taken by mouth for 3 months. Our results also suggest a biologic effect of curcumin in the chemoprevention of cancer.
 9. A phase II, randomized, single-blinded, placebo-controlled clinical trial on the efficacy of Curcumina and Calendula suppositories for the treatment of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome type III, Arch Ital Urol Androl. 2017 Jun 30;89(2):110-113.
 10. Curcumin improves treatment outcome of Takayasu arteritis patients by reducing TNF-α: a randomized placebo-controlled double-blind clinical trial, Immunol Res. 2017 Aug;65(4):969-974.
 11. Memory and Brain Amyloid and Tau Effects of a Bioavailable Form of Curcumin in Non-Demented Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled 18-Month Trial, Am J Geriatr Psychiatry. 2017 Oct 27
 12. Chemoprevention of polyp recurrence with curcumin followed by silibinin in a case of multiple colorectal adenomas. Rev Esp Enferm Dig. 2017 Oct 23;109.
 13. The synergistic effects of ω-3 fatty acids and nano-curcumin supplementation on tumor necrosis factor (TNF)-α gene expression and serum level in migraine patients, Immunogenetics. 2017 Jun;69(6):371-378.
 14. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers, Planta Med. 1998 May;64(4):353-6.
 15. Tissue distribution & elimination of capsaicin, piperine & curcumin following oral intake in rats. Indian J Med Res. 2010 May;131:682-91.
 16. Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials, AAPS J. 2013 Jan;15(1):195-218. doi: 10.1208/s12248-012-9432-8
 17. Farmer to pharmacist: curcumin as an anti-invasive and antimetastatic agent for the treatment of cancer, Front Chem. 2014; 2: 113.
 18. Efficacy and mechanism of action of turmeric supplements in the treatment of experimental arthritis. Arthritis Rheum. 2006 Nov;54(11):3452-64. A turmeric fraction depleted of essential oils profoundly inhibited joint inflammation and periarticular joint destruction in a dose-dependent manner. In vivo treatment prevented local activation of NF-kappaB and the subsequent expression of NF-kappaB-regulated genes mediating joint inflammation and destruction, including chemokines, cyclooxygenase 2, and RANKL. Consistent with these findings, inflammatory cell influx, joint levels of prostaglandin E(2), and periarticular osteoclast formation were inhibited by turmeric extract treatment.
 19. A Randomized, Pilot Study to Assess the Efficacy and Safety of Curcumin in Patients with Active Rheumatoid Arthritis. Phytother Res. 2012 Mar 9. doi: 10.1002/ptr.4639. [Epub ahead of print] More importantly, curcumin treatment was found to be safe and did not relate with any adverse events. Our study provides the first evidence for the safety and superiority of curcumin treatment in patients with active RA, and highlights the need for future large-scale trials to validate these findings in patients with RA and other arthritic conditions.
 20. Pioneering Biochemist Bharat B. Aggarwal, PhD, of the M.D. Anderson Cancer Center, on Discovering Novel and Effective Cancer Treatments. http://www.naturalmedicinejournal.com/pdf/NMJ_DEC09_RI.pdf. “We have cancer patients at M.D. Anderson who are just on curcumin. They don’t have to be given chemotherapy or radiation, just curcumin alone, and we are witnessing significant results. There are more than 1,000 patients on curcumin right now at M.D. Anderson. Absorption of curcumin is not as big of an issue as people may think.”
 21. The effects of a traditional drug, turmeric (Curcuma longa), and placebo on the healing of duodenal ulcer, Phytomedicine. 1998 Mar;5(1):29-34.
 22. Phase II clinical trial on effect of the long turmeric (Curcuma longa Linn) on healing of peptic ulcer, Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001 Mar;32(1):208-15.
 23. Curcumin-free turmeric exhibits anti-inflammatory and anticancer activities: Identification of novel components of turmeric, Mol Nutr Food Res. 2013 Sep;57(9):1529-42
 24. Yellow Feet in a Patient with Breast and Thyroid Carcinoma, Due to Oral Intake of Turmeric. Drug Saf Case Rep. 2015 Dec;2(1):4.
 25. Use of Curcumin in Multiple Myeloma patients intolerant of steroid therapy. Clin Case Rep. 2020 Apr; 8(4): 739–744