Hjem

Vaskularisasjon

Oxygen multistep therapy (OMT)

Oxygen multistep therapy (OMT)

Effekten av de fleste kreftbehandlinger avhenger vanligvis av om svulsten får tilført nok blod og oksygen, men tumorer vil typisk ha en svekket vaskularisasjon som hemmer mulig behandling og fremmer metastaser og resistente kreftceller. Selv tumorer med omfattende blodåretetthet og blodgjennomstrømning kan ha sirkulasjonsforstyrrelser som gir problemer i behandlingen, som for eksempel via mekanismer som sammentrekninger i blodårene som leder blod inn til tumorvevet.

OMT med dertil synergister vil i stor grad kunne bidra til å motvirke disse mekanismene som ellers gjør vevet rundt kreftcellene og kreftcellene så vanskelige å nå med målrettede terapier.

Prinsippene bak OMT er blitt benyttet av tyske medisinere siden 1950-tallet, så dette er en godt kartlagt behandlingsform som sammen med hypertermi kan gi dramatiske forbedringer for kreftrammede. OMT vil derfor være et veldig godt virkemiddel som kan støtte opp om de fleste konvensjonelle og ukonvensjonelle kreftstrategier.

 

OMT-prosedyren

Ved å ta på seg en maske med oksygentilførsel vil man øke “normal” oksygendistribusjon med 40%, mens man i områder som har vanskeligheter med å ta opp oksygen fra de røde blodcellene vil heve oksygentilførselen betydelig mer. Men for å ta opp så mye oksygen som mulig er det en fordel om man gjennomfører lette øvelser for å heve metabolismen mens den ekstra oksygen er tilgjengelig.

Ved OMT puster man 90% eller renere oksygen mens man gjør lette fysiske øvelser. Dette vil føre til en betydelig økning av av oksygen i blodplasma og de røde blodcellene. Prosedyren vil øke mengden av oksygen i lungene som igjen presser oksygenet ut lungearterien, som så frakter dette helt ut i kapillærene. Prosedyren setter i gang sirkulasjonen, og sikrer dermed økt oksygentransport – oksygentrykket i venene stiger så etter hvert som mer og mer oksygen kommer inn via venene. Økningen gjenoppretter transporten av oksygen til cellene som omgir de små kapillærene, og de kan igjen gjenopprette normaltilstand og fritt frakte oksygen og næringsstoffer til sykelige vev og organer.

Typisk benytter man seg av en rekke tilskudd og medisiner for å forsterke effekten av behandlingen. En halv time før prosedyren begynner tar man derfor en kombinasjon av medisiner og kosttilskudd som skal hjelpe kroppen med å ta opp og nyttegjøre seg av oksygenet.

De vanligste tilskuddene er thiamine (30mg), quercetin, dipyridamole (75mg), orotic acid, koffein, magnesium orotate og pangamic acid.

30 minutter etter at man har tatt kombinasjonen begynner man med lette fysiske øvelser. Dette gjøres i minimum 15 minutter mens man puster oksygen via en høykonsentrasjons oksygenmaske med en strømningshastighet på 10 liter i minuttet. Er man i god fysisk form kan man strekke ut de fysiske øvelsene i opp til to timer, man bør da heve intensiteten opp mot et komfortabelt maksimum hvert tyvende minutt for å oppnå maksimal effekt av behandlingen, men da med en gjennomstrømningshastighet på fire til seks liter i minuttet. Dette kan gjøres hver dag i opp til 18 dager, og anbefales alle kreftrammede som har mulighet til å gjennomføre en slik prosedyre. Kreftrammede som er i dårlig fysisk form kan starte rolig, for så å forlenge prosedyren etter hvert som forbedringene melder seg.

 

Anskaffelse

Bruk av ren oksygen skal aldri overstige en varighet på 15 minutter, men ved en oksygenkonsentrasjon på 60% så kan man gjennomføre økter på opp til 6 timer.

Oksygenkonsentratorene som du får på resept i fra en lege vil ikke levere den gjennomstrømningshastigheten og renheten som kreves ved intensivprosedyren (15 min), men de er fine å bruke ved øvelser på opp til to timer.

Kortere varianter av prosedyren krever en oksygenflaske, som må anskaffes via en lokal gassdistributør (AGA/YARA). Det er da viktig å forsikre seg om at distributøren leverer gass som er egnet til menneskelig konsumpsjon, som vil si at de benytter samme kompressor og filter som ved medisinsk bruk.

Det finnes forøvrig en rekke retningslinjer vedrørende oppbevaring av oksygen som man bør sette seg inn i, men denne informasjonen er lett tilgjengelig fra valgt gassdistributør. Dette er ikke ulikt oksygenbehandling som blir tilbudt kols-rammede, så det kan være en ide å ta kontakt med en lege som er spesialist på lungesykdommer for å få hjelp og veiledning..

 

Linker