Hjem

Wnt

Glutamine

Glutamin

Glutamin benyttes primært som støttebehandling ved bruk av cellegift og kirurgi, der glutamin blant annet hjelper til med å hindre utvikling av resistente kreftceller, som så ofte er tilfelle ved tradisjonell kjemoterapibehandling.

Glutamin hindrer og beskytter i tillegg tarmveggene fra å ta skade fra kjemoterapien, noe som er veldig viktig da dette er en absolutt nødvendighet for å kunne opprettholdet et normalt fungerende immunforsvar. Polynevropati som er en annen vanlig bivirkning av kjemoterapi vil også kunne motvirkes ved bruk av glutamin.

Minimum dosering er rundt fire gram fire ganger daglig som en skyller rundt i munnen før en svelger – ved å skylle rundt i munnen kan en begrense sår i munnen som følge av kjemoterapibehandlingen. En vil ved denne doseringen også kunne hemme nevrotoksisitet og skader på mage og tarm. Ideell dosering på glutamin er 30-40 gram daglig (spesielt ved bruk av taksaner, vinkaalkaloider og platinaforbindelser) på dager med kjemoterapibehandling, med en dertil lavere (tilpasses individuelt) vedlikeholdsdosering i 5-7 dager etter behandlingen. Høye doseringer kan frembringe ubehag og kvalme, og bør av den grunn benyttes med litt varsomhet.

Grunnet manglende studier og kliniske erfaringer så benyttes glutamin sjelden i alternative tilnærminger. Unntakene er ved kraftig vektreduksjon (cachexia), eller ved kjemoterapi eller kirurgi.

Glutamin er i teorien en vekstfaktor for udifferensierte kreftceller som benytter glutamin til å generere energi, men glutamin kan allikevel være et fornuftig valg ved et svekket immunforsvar, da glutamin er en viktig støtte for alle kroppens normale cellulære funksjoner.

Det er også blitt observert spontan helbredelse etter bruk av høydose glutamin, så det er absolutt et interessant supplement, men det er som sagt foreløpig for lite viten tilgjengelig for oss til at vi på et generelt grunnlag og uten forbehold kan anbefale bruk av glutamin.

På dette stadiet virker det å hemme opptaket av glutamin innenfor en glukose deprivasjonsstrategi å være en fornuftig strategi, og da gjerne sammen med tilskudd av α-ketoglutarate for å fremme differensiering og nedregulere Wnt.

 

Synergister

 • α-ketoglutarate

 


 

Kilder

 1. α-Ketoglutarate attenuates Wnt signaling and drives differentiation in colorectal cancer. Nature Cancer volume 1, pages345–358(2020)

 

Kolorektal kreft

Kolorektal kreft

Kolorektal kreft er en ondartet tumor i tykk- eller endetarmen. De fleste kreftforekomster som er lokalisert her er adenkarsinomer som oppstår i slimhinnene i tykktarmen. Forstadier viser seg som regel som godartede polypper.

Andre sjeldnere hovedformer av kolorektal kreft inkluderer neuroendoktrine, udifferensiert karsinom, plateepitel karsinom og adenoskvamøst karsinom.

Anbefalt diett: Lavglykemisk (lav blodsukker) og lavt inntak av aminosyren serine

Primære valgmuligheter

 • Artemisinin
 • Butyrate
 • Cimetidine (L)
 • Coriolus Versicolor Ektrakt
 • Curcumin og bromelain
 • Dostarlimab
 • EGCG (Grønn te ekstrakt)
 • Mifepristone
 • Vitamin-D
 • Pau d`arco te/klyster

Sekundære valgmuligheter

 • Albendazole (L)
 • Dipyridamole  (L)
 • Fulgurasjon (L)
 • Irbesartan
 • Koleravaksine
 • Melatonin (15-40 mg daglig) (N), (R)
 • Miltefosine (L)
 • Newcastle Virus (L)
 • Pau d`arco
 • PDT (L)
 • Pyrvinium pamoate
 • Resveratrol

Målretting

 • Glukose deprivasjon
  • Glutamin deprivasjon
   • Wnt (hemme)
    • α-ketoglutarate
    • Melatonin
 • Hemme Serine racemase (SRR)

Linker

Rectal Cancer Treatment (PDQ®)


Kilder

 1. Cimetidine increases survival of colorectal cancer patients with high levels of sialyl Lewis-X and sialyl Lewis-A epitope expression on tumour cells. Br J Cancer. 2002 Jan 21;86(2):159-60. For example, the 10-year cumulative survival rate of the cimetidine group with higher CSLEX staining, recognizing sL(x), of tumours was 95.5%, whereas that of control group was 35.1% (P=0.0001). In contrast, in the group of patients with no or low levels CSLEX staining, cimetidine did not show significant beneficial effect (the 10-year survival rate of the cimetidine group was 70.0% and that of control group was 85.7% (P=n.s.)). These results clearly indicate that cimetidine treatment dramatically improved survival in colorectal cancer patients with tumour cells expressing high levels of sL(x) and sL(a).
 2. Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised controlled study. Br J Cancer. 2004 Sep 13;91(6):1220-1; author reply 1221-3. Adverse effects were mild and compliance was good. Oral PSK with UFT reduced recurrence in stage II and III colorectal cancer, and increased survival in stage III.
 3. Randomized, controlled study on adjuvant immunochemotherapy with PSK in curatively resected colorectal cancer. The Cooperative Study Group of Surgical Adjuvant Immunochemotherapy for Cancer of Colon and Rectum (Kanagawa). Dis Colon Rectum. 1992 Feb;35(2):123-30. The disease-free survival curve and the survival curve of the PSK group were better than those of the control group, and differences between the two groups were statistically significant (disease-free survival, P = 0.013; survival, P = 0.013). These results indicate that adjuvant immunochemotherapy with PSK was beneficial for curatively resected colorectal cancer.
 4. Circulating 25-hydroxyvitamin d levels and survival in patients with colorectal cancer. J Clin Oncol. 2008 Jun 20;26(18):2937-9. Among patients with colorectal cancer, higher prediagnosis plasma 25(OH)D levels were associated with a significant improvement in overall survival. Further study of the vitamin D pathway and its influence on colorectal carcinogenesis and cancer progression is warranted.
 5. Curcumin potentiates the pro-apoptotic effects of sulindac sulfone in colorectal cancer. Expert Opin Investig Drugs. 2010 Apr;19 Suppl 1:S117-24. Curcumin augments the therapeutic effects of SFN. This may be clinically important since the addition of curcumin to low dosages of SFN may encourage a safer and potent combinatorial treatment regimen for CRC.
 6. Cholera Vaccine Use Is Associated With a Reduced Risk of Death in Patients With Colorectal Cancer: A Population-Based Study. Gastroenterology. 2018 Jan;154(1):86-92.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2017.09.009. Epub 2017 Sep 18.
 7. Fusobacterium and Colorectal Cancer. Front Oncol. 2018; 8: 371.
 8. Mifepristone may halt progression of extensively metastatic human adenocarcinoma of the colon – case report. Anticancer Res. 2009 May;29(5):1611-3.
 9. Adenomatous polyposis coli/beta-catenin interaction and downstream targets: altered gene expression in gastrointestinal tumors. Clin Colorectal Cancer. 2003 Aug;3(2):113-20.
 10. α-Ketoglutarate attenuates Wnt signaling and drives differentiation in colorectal cancer. Nature Cancer volume 1, pages345–358(2020)
 11. Melatonin reverses nasopharyngeal carcinoma cisplatin chemoresistance by inhibiting the Wnt/β-catenin signaling pathway. Aging (Albany NY). 2020 Mar 23;12(6):5423-5438.
 12. Combined Use of Vitamin D3 and Metformin Exhibits Synergistic Chemopreventive Effects on Colorectal Neoplasia in Rats and Mice. CAPR-14-0128 Published February 2015
 13. Serine racemase enhances growth of colorectal cancer by producing pyruvate from serine. Nat Metab 2, 81–96 (2020).
 14. The effects of a low protein diet on amino acids and enzymes in the serine synthesis pathway in mice. Amino Acids 39, 145–153 (2010).
 15. PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. N Engl J Med 2022;386:2363-2376.