Hjem

Glutamine

Glutamin

Glutamin benyttes primært som støttebehandling ved bruk av cellegift og kirurgi, der glutamin blant annet hjelper til med å hindre utvikling av resistente kreftceller, som så ofte er tilfelle ved tradisjonell kjemoterapibehandling.

Glutamin hindrer og beskytter i tillegg tarmveggene fra å ta skade fra kjemoterapien, noe som er veldig viktig da dette er en absolutt nødvendighet for å kunne opprettholdet et normalt fungerende immunforsvar. Polynevropati som er en annen vanlig bivirkning av kjemoterapi vil også kunne motvirkes ved bruk av glutamin.

Minimum dosering er rundt fire gram fire ganger daglig som en skyller rundt i munnen før en svelger – ved å skylle rundt i munnen kan en begrense sår i munnen som følge av kjemoterapibehandlingen. En vil ved denne doseringen også kunne hemme nevrotoksisitet og skader på mage og tarm. Ideell dosering på glutamin er 30-40 gram daglig (spesielt ved bruk av taksaner, vinkaalkaloider og platinaforbindelser) på dager med kjemoterapibehandling, med en dertil lavere (tilpasses individuelt) vedlikeholdsdosering i 5-7 dager etter behandlingen. Høye doseringer kan frembringe ubehag og kvalme, og bør av den grunn benyttes med litt varsomhet.

Grunnet manglende studier og kliniske erfaringer så benyttes glutamin sjelden i alternative tilnærminger. Unntakene er ved kraftig vektreduksjon (cachexia), eller ved kjemoterapi eller kirurgi.

Glutamin er i teorien en vekstfaktor for udifferensierte kreftceller som benytter glutamin til å generere energi, men glutamin kan allikevel være et fornuftig valg ved et svekket immunforsvar, da glutamin er en viktig støtte for alle kroppens normale cellulære funksjoner.

Det er også blitt observert spontan helbredelse etter bruk av høydose glutamin, så det er absolutt et interessant supplement, men det er som sagt foreløpig for lite viten tilgjengelig for oss til at vi på et generelt grunnlag og uten forbehold kan anbefale bruk av glutamin.

På dette stadiet virker det å hemme opptaket av glutamin innenfor en glukose deprivasjonsstrategi å være en fornuftig strategi, og da gjerne sammen med tilskudd av α-ketoglutarate for å fremme differensiering og nedregulere Wnt.

 

Synergister

  • α-ketoglutarate

 


 

Kilder

  1. α-Ketoglutarate attenuates Wnt signaling and drives differentiation in colorectal cancer. Nature Cancer volume 1, pages345–358(2020)