Hjem

Arginine

Bruk av arginine i kreftbehandling

Arginine er en av 20 aminosyrer som er byggestener for proteiner. Arginine benyttes ved en rekke tilstander, som for eksempel for å redusere infeksjoner, bedre sårheling, og forkorte restitusjonstiden etter operasjoner. Ved kjemoterapibehandlinger benyttes arginine først og fremst for å hindre bivirkninger i fordøyelseskanalen og stimulere immunaktivitet (NK-celle aktivitet).

Arginine benyttes da i dosering fra 10-30 gram daglig – to gram tre ganger daglig skal være en fornuftig dosering å starte på. Det gir typisk bedre beskyttelse å starte på en litt høyere dosering for så å trappe ned på en vedlikeholdsdosering etter at behandlingen er avsluttet. Men ved doseringer over 10 gram (arginine, ornithine, cystein) vil en nesten måtte samarbeide med en kliniker som har erfaringer med dette.

Arginine er en av flere aminosyrer som man kan starte med noen timer før behandlingen starter, og som man fortsetter med et par dager (5-7 dager) etter at behandlingen er avsluttet. Små kliniske studier og vår viten om mulige virkningsmekanismer viser at en kan benytte en rekke aminosyrer under og etter kjemoterapibehandlingen for å hemme bivirkninger som mage-/tarmproblemer, håravfall og polynevropati.

Flere rapporterer at de har fått bivirkninger fra kjemoterapibehandlingen når de har sluttet med preventive tilskudd av aminosyrene (arginine, cystein, glutamine og ornithine) for tidlig, og at disse bivirkningene har vist seg å forsvinne når de har fortsatt med aminosyrene. Det er derfor viktig å ha en løpende individuell vurdering på når man velger å stoppe med tilskudd av aminosyrer.

Arginine er en av flere  aminosyrer (glutamine, arginine, glycine, etc.) som en på generelt grunnlag ikke helt vet om vil ha positiv-, negativ-, eller nøytral påvirkning ved tilfeller av kreft. Det er mulig at aminosyrer som arginine kan virke som vekstfaktorer for kreftcellene. Dette er en god ting under kjemoterapibehandlingen, og så lenge den virker i kroppen, men noe man ikke ønsker så lenge det ikke er for å stimulere kreftcellene til å ta til seg mer cellegifter. Om man tar aminosyrene i et par dager ut over dette gjør ingen ting, men man vil helst unngå å benytte aminosyrene i alt for lang tid. Dette gjelder spesielt om man har en kreftform som kan være relatert til Epstein Bar virus, da arginine har vist seg å kunne trigge en rekke viruser, som for eksempel herpes simplex-virus.