Hjem

Arsenic trioxide /arsenikk

Arsenic trioxide /arsenikk

Fra gammelt av ble arsenic trioxide vanligvis brukt i form av Fowler`s solution, som har en heller begrenset virkning mot kreft. Den anbefalte naturlige kilden til arsenikk er bracken fern, men optimalt ønsker vi å benytte potassium arsenite. Potassium arsenite er ikke en kurativ behandling, men den kan være nyttig å ha i bakhånd for å få kontroll på en rekke alvorlige tilfeller.

Potassium arsenite kan potenseres ved hjelp av ascorbate, menadione og trolox, men pasienter vil relativt raskt utvikle toleranse/resistens, ikke ulikt det man ser ved bruk av cisplatin, etoposide og methotrexate.

Bruk av NAC, niacinamide og curcumin vil fremme resistens, og vitamin b-6, sod og selen bør ikke inntas i større mengder under denne behandlingen.

10mg intravenøst er den vanlige doseringen, og er generelt vurdert som en sikker dosering, men det har i litteraturen vært rapportert om enkelte uforklarlige dødsfall ved denne doseringen, så 5 mg er vurdert som en tryggere dosering, og en dosering som vanligvis gjør jobben.

Det er anbefalt å jobbe med en erfaren terapaut ved bruk av arsenikk, da arsenikk er såpass giftig at små feil kan gi alvorlige bivirkninger ut over de forventede forstyrrelsene med mage/tarm.

Slutningen er at hurtigvoksende langtkommende tilfeller her har et verdifullt hjelpemiddel for å snu den terminale utviklingen.