Hjem

Avodart

Avodart

Avodart hindrer omgjørelse av testosteron til dihydrotestosteron, og benyttes i tilfeller av prostatakreft for senke nivået av dihydrotestosteron i kroppen (dihydrotestosteron er en 5-10 ganger mer potent fremmer av prostatakreft enn testosteron). Ved å benytte avodart med synergister kan en ofte reversere og kontrollere tilfeller av langtkommet prostatakreft.

Man starter typisk på en tablett om dagen, men man kan ta tre avodart tre dager på rad om man må senke dihydrotestosteron hurtig. Om man ikke oppnår ønsket virkning kan man benytte grapefruktjuice for å hemmenedbrytning av avodart i leveren. Når man har oppnådd målet med et dihydrotestosteron-nivå under 5 5 ng/dl går man ned på doseringen. Typisk 1-3 tabletter i uken. Avodart har 4-6 ukers halveringstid i kroppen.

 

Bivirkning

Brystforstørrelse og impotens. Testosteronnivåene går typisk opp 25% ++, og østrogenhemmere må ofte benyttes. 

 

Synergister

GnRH antagonister

  • Firmagon 

Anti-androgener

  • Casodex
  • Zytiga