Hjem

Biopsi

Biopsi

Man ser spredning etter biopsier, og de varierer fra krefttpe til krefttype, men generelt er de trolig sjeldne. Men datagrunnlaget vårt er foreløpig svært mangelfullt og konvensjonelle kreftleger er dårlige på å følge opp pasienter, så vi vet ikke hvor ofte dette inntreffer.

Men vi vet at klinikere som benytter aktiv overvåking og ikke-invasive behandlingsformer av og til rapporterer om spredning langs nålens vei. Nålestikket kan også gi infeksjon og fremme inflammasjon som kan være drivende for kreftens utvikling.

Det anbefales derfor å ikke benytte en biopsi om det ikke er absolutt nødvendig. Noe som vil være en individuell vurdering.