Hjem

Buthionine sulfoximine (BSO)

Buthionine sulfoximine (BSO)

Buthionone sulfoximine er en syntetisk aminosyre som hemmer gamma-glutamylcysteine syntasen, for slik å tømme cellene for glutathione, som er en metabolitt som spiller en viktig rolle i å skulle beskytte cellene mot oksyderende stress, som vil resulterer i en programert celledød fremprovosert av frie radikaler.