Hjem

Calcium D Glucerate

Calcium D Glucerate

Calcium D Glucerate er den patenterte formen av kalsiumsaltet fra D-glucaric syre. Dette er et naturlig stoff som finnes i mange frukter og grønnsaker, og som har vist seg å hemme et enzym (beta-glukuronidas) som finnes i visse bakterier i tarmsystemet. Beta-glukuronidase er et bakterielt enzym som bryter bindingen mellom kjemikalier samt hormoner som østrogen og glukuronsyren, og hindrer slik utskillelse av disse uønskede elementene, som dermed reabsorberes tilbake inn i kroppen. En av de viktigste virkemidlene kroppen har for å fjerne giftige kjemikalier samt hormoner er nemlig ved å feste glukuronsyren til dem i leveren, for deretter å utskille dette komplekset via gallen. Et høyt aktivitetsnivå på beta-glukuronidase enzymet er derfor blitt forbundet med økt risiko for ulike kreftformer, og da spesielt hormonavhengige kreftformer som bryst-, prostata- og tykktarmkreft.

Black strap mollasses (saccharic acid) vil kunne være et billig substitutt for Calsium D Glucerate, og besitter også egenskaper som fremmer differensiering, og stimulerer slik ondartete celler til å gjenoppta noen av sine opprinnelige funksjoner slik at de kan fortsette sitt naturlige livsløp, og dermed dø en naturlig død.

 


 

Kilder

  • Detoxifying cancer causing agents to prevent cancer. Integr Cancer Ther. 2003 Jun;2(2):139-44. There is now growing evidence for the possible control of different stages of the cancer induction by inhibiting beta-glucuronidase with D-glucaric acid derivatives, especially with its salts (D-glucarates). D-Glucaric acid has been found in many vegetables and fruits. Therefore, the consumption of fruits and vegetables naturally rich in D-glucaric acid or self-medication with D-glucaric acid derivatives such as calcium D-glucarate offers a promising cancer prevention approach. 
  • [The biological role of D-glucaric acid and its derivatives: potential use in medicine]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2008 Sep 5;62:451-62. D-glucaro-l,4-lactone and its precursors exert their anticancer action in part through alterations in steroidogenesis accompanied by changes in the hormonal environment and proliferative status of the target organs. D-glucarates not only suppress cell proliferation and inflammation, but also induce apoptosis. By supplementing D-glucarates, one can favor the body’s natural defense mechanism for eliminating carcinogens and tumor promoters and their effects.