Hjem

Coley’s Toxins (Mixed Bacterial Vaccine)

Coley’s Toxins (Mixed Bacterial Vaccine)

Det moderne navnet på Coley`s toxins er mixed bacterial vaccine. Døde sykdomsfremkallende mikroorganismer i form av gram-positive og gram-negative bakterier ved navn Streptococcus pyogenes og Serratia marcescens blir i denne tilnærmingen gitt til pasienten for å provosere frem en immunreaksjon i form av en terapautisk feber som i seg selv ikke vil være høy nok til å direkte drepe kreftceller, men den forårsaker en kraftig immunrespons i form av at kroppen da produserer et stor antall cytokiner.

Feber, frysninger, svette og hodepiner er bivirkninger fra behandlingen, men bivirkningene er milde i forhold til bruk av konvensjonelle cellegifter. Dagens erfaring er at injeksjoner med Coley`s toxins ser ut til å forlate ulike organsystemer og vev i kroppen i en likeverdig, om ikke bedre tilstand, enn før påbegynt behandling.

Spontan tumor remisjon etter bakterie-, sopp-, og virusinfeksjoner er jevnlig blitt rapportert de siste hundre årene, men vår viten rundt dette strekker seg helt tilbake til egyptiske medisinske skrifter 1500 år før kristi fødsel. Coley var en kirurg ved New York Memorial Hospital som opplevd at en av hans terminale kreftpasienter hadde blitt helt fri for kreft etter en alvorlig bakteriell infeksjon. Dette trigget Coley til å utvikle en bakteriell vaksine mot kreft, og han opplevde raskt at fremprovisasjonen av feber var avgjørende for tumor remisjon, og at enkelte langtkommende krefttilfeller, som selv i dag anses som uhelbredelige responderte, og noen ganger ble satt inn i langsiktig varig remisjon grunnet den bakterielle vaksinen.

Dette er en ikke-patenterbar tilnærming som har gitt gode resultater i et titalls studier, men grunnet manglende økonomisk incitament er det ennå ikke gjennomført noen randomiserte, dobbeltblinde og placebokontrollerte studier som er påkrevd for at det norske helsevesenet skal kunne ta tilnærmingen i bruk. Om ikke annet er Coley`s toxins i dag blitt utgangspunkt for en rekke patenterbare immunterapier, men disse er ennå langt unna ferdigstillelse og er derfor ikke tilgjengelig for menigmann gjennom vårt offentlige helsevesen.

Behandling med Coley`s toxins er derimot tilgjengelig ved en rekke klinikker i Tyskland der den blir benyttet i kombinasjon sammen med andre terapiformer.

 

Synergister

  • Mistelstein (L) (N)

 


 

Kilder