Hjem

DCA

DCA (Dikloracetat)

To pasienter med Non-Hodgkin lymfom har ved hjelp av DCA og støttende kosttilskudd oppnådd komplett remisjon. Og det er også observert gode resultater ved glioblastoma multiforme.

Det er ikke sett varig respons ved kreft i prostata, bukspyttkjertel eller i mage og tarm, selv om de to sistnevnte hadde høye nivåer av FDG ved PET/CT.

Dosering

Man starter på 15 mg/kg fordelt på to daglige doseringer med 7,5 mg/kg før man trapper opp til en terapeutisk dosering.

Bivirkninger

DCA er i de fleste tilfeller godt tolerert og er et trygt medikament, men DCA kan føre til utmattelse, hukommelsestap, kvalme, perifer nevropati med mer.

Synergister

  • Procaine
  • Fenofibrate
  • Omeprazole
  • Melatonin

Anskaffelse

Linker


Kilder