Hjem

DNCB (2,4-dinitrochlorobenzene)

DNCB (2,4-dinitrochlorobenzene)

DNCB er et billig effektivt kjemikalie som ikke kan patenteres, og det vil derfor aldri bli tilgjengelig ved et konvensjonelt sykehus. Men det er ikke noe i veien for at en selv kan benytte seg av DNCB for å stimulere frem en cellemediert immunrespons.

Ved å smøre DNCB på et lite område på huden kan man fremprovosere en hurtig men midlertidig immunreaksjon i huden. Man fremprovoserer her en hud-/kontaktallergi i den hensikt å stimulere immunforsvaret i retning av en cellemediert immunrespons. DNCB absorberes i huden og aktiverer T-lymfocytter og stimulerer til økt cytokin (IL-2) produksjon. IL-2 er et protein som regulerer aktiviteten til de hvite blodcellene, og som skilles ut fra visse celler for å varsle andre immunceller om en inntrenger. IL-2 stimulerer spesielt til vekst og modning av T-lymfocytter som benyttes av immunforsvaret for å angripe kreftcellene.

DNCB benyttes ofte med gode resultater ved hudkreft og i de tilfeller der tumorer er lokalisert rett under huden. Men siden DNCB vekker en generell immunrespons vil dette være en tilnærming som kan anbefales ved de fleste tilfeller av kreft. Kjemikaliet kan enten smøres på huden, eller injiseres direkte inn i tumoren om den er under en cm i diameter.

 

Dosering og administrasjon

Ved bruk påfører man en 2% DNCB aceton løsning på et 2,5 x 2,5 cm stort område på huden, man venter så i to uker, gjentar behandlingen med en 0,2% DNCB aceton løsning, venter i to uker, for så å gjenta behandlingen en siste gang med en 0,02% DNCB aceton løsning. Området der løsningen påføres på bør ideelt sett dekkes til og forbli tørt i 48 timer etter at løsningen er påført.

 

Bivirkninger 

DNCB har generelt få bivirkninger ut over kløe og litt ubehag grunnet betennelsesreaksjonen der løsningen er blitt påført. Området blir vanligvis rødt med en liten hevelse. En liten blemme kan og forekomme, og det er vanlig med en misfarging av huden på området som det kan ta uker eller måneder å bli kvitt. Bivirkningene behandles best med en kjølende lotion eller andre kremer mot kløe. En liten andel vil oppleve så sterke reaksjoner at de ikke vil ønske å fortsette behandlingen.

 

Kliniske vurderinger

For å potentere behandlingen benyttes ofte cyklofosfamid i en lav dose tre dager før behandlingen starter. Formålet med dette er å eliminere T-celler som undertrykker aktivering av immunsystemet (regulatoriske T-celler). Typisk dosering er her 150 mg oral cyklofosfamid. Under behandlingen kan man videre se i retning av å supplere med thymus injeksjoner for å potentere den cellemedierte immunresponsen.

 


 

Kilder

Chemoimmunotherapy for cutaneous melanoma with dacarbazine and epifocal contact sensitizers: results of a nationwide survey of the German Dermatologic Co-operative Oncology Group.

J Cancer Res Clin Oncol. 2007 Jul;133(7):437-44. Epub 2007 Mar 3.

RESULTS: The objective response rate in stage III melanoma (n = 39) was 62%. In contrast, only 9% objective responses were observed in 33 stage IV patients. Interestingly, more than half of patients with objective remissions remained progression-free for more than 1 year irrespective of the stage of disease.

 

Immunotherapy with dinitrochlorobenzene (DNCB) for recurrent squamous cell tumor of conjunctiva.

Trans Am Ophthalmol Soc. 1976;74:154-71.

Subsequent localized application of DNCB to the conjunctival tumor resulted in rapid regression of the lesion and there has been no recurrence during a follow-up period of three years. We believe this is the first time a conjunctival tumor has been successfully treated with immunotherapy.

 

DNCB for local control of malignant melanoma: don’t forget a winning horse!

Melanoma Research: December 1996 – Volume 6 – Issue 6 – ppg 457-459