Hjem

Epigenetikk og kreft

Epigenetikk og kreft

Epigenetiske endringer vil si at genuttrykket endres av organismens interaksjon med miljøet rundt (levevaner), noe som gjør organismen i stand til å tilpasse seg til forandringer i miljøet – positive miljøfaktorer fremmer slik krefthemmende gener som kan hindre eller hemme utvikling av kreft.

Mange av de endringene som skjer i begynnelsen av kreftutviklingen er avledet av epigenetiske endringer – epigenetikk omfatter hvilke gener som er skrudd av og på, hvor aktive genene er og hvordan kroppen leser av genene til enhver tid. Dette er endringer der gener endrer uttrykk uten at dette fører til endringer i selve arvestoffet.