Hjem

Genistein

Genistein 

En av de mest verdifulle kreftbekjempende matvarene som finnes er trolig fermenterte soyabønner. Fermenterte soyabønner besitter så mange forskjellige kreftbekjempende egenskaper at det vil være vanskelig å si helt spesifikt hvilke egenskaper som i hvert tilfelle vil være utslagsgivende. Men genistein fungerer bredspektret og er blitt omtalt som immunstimulerende, antiviral, antibakteriell, antiinflammatorisk, antiangiogenes, osv, osv. Av den grunn blir det ofte anbefalt i behandling av de fleste typer kreft. Genistein har fremmet programmert celledød hos så å si alle kreftceller som er blitt testet, og ved søk i pubmed vil en finne nærmere 7000 vitenskapelige artikler som omhandler denne kreftbekjempende matvaren. Genistein inneholder også kjente kreftbekjempende bestanddeler som beta glucan og IP6, som vil bli beskrevet for seg selv.

Men genisteins kanskje mest kjente egenskap er dens virkning som forløper til østrogen; ved å bind seg til østrogenreseptorene evner genistein å blokkere opptaket av østrogen ved tilfeller av for mye østrogen, eller bidrar med østrogen i tilfeller der det er for lite. Grunnet en høy bestanddel fytoøstrogen, bør personer med østrogenreseptor positive krefttyper trolig ikke bruke genistein. Dette gjelder spesielt postmenopausale kvinner.

Ved bruk av mye antibiotika, kan en med fordel benytte seg av probiotika for å øke dens effektivitet. Genistein beskytter også mot kjemoterapiens uheldige bivirkninger, og fungerer utmerket i behandling og forebygging av underernæring, da den inneholder konsentrerte mengder med lett opptakelige proteiner. Det anbefales ellers å holde seg unna koffein ved bruk av genistein, da koffeinet hemmer isoflavonene. 

Genistein blir vanligvis benyttet sammen med curcumin.